UMIERNENOSŤ POMÁHA VYSTÚPIŤ Z EXTRÉMOV

🌹Zbiera silu a odvahu, sústredí sa a nachádza v sebe pokoj a vyrovnanosť. Cíti, ako v samom strede jej bytia ožívajú drak a fénix. Ovíjajú sa okolo seba, objímajú sa a vlnia, šupiny prepletajú perím, až sa zdá, že sa vzájomne prelínajú. Obtáčajú jeden druhého, je to nekonečný boj o nadvládu, ktorý na seba berie uhladenú podobu valčíka, krok sem, krok tam, dať a vziať, k sebe a od seba.

💃🏼Víria okolo nej takou rýchlosťou, až sa jej točí hlava. Riadi ich tanec, a ak je treba, krotí jedného či druhého, aby udržala rovnováhu a harmóniu medzi nimi. Zem a nebo, oheň a voda, muž a žena, letné teplo umožňujúce bujný rast a spaľujúci mráz zimného severáku. Protiklady, ktoré prechádzajú jeden do druhého v nekonečnom prúde vzájomného striedania, jin a jang. Sú v totálnej rovnováhe, zmyslom jedného je utvárať opak druhého, vzájomne sa vymedzujú ako protipóly.

🤎Bez vody sa z ohňa stáva ničivý požiar, ktorý sa vymyká akejkoľvek kontrole a necháva za sebou len prázdne spálenisko, dokiaľ sa sám nevyčerpá a nevyhasne. Bez ohňa sa z vody stáva temná povodeň, ktorá všetko zaplaví, až zostane len nehybná hladina, tiché zrkadlo ničoty. Ale vďaka tomu, že jeden druhému dávajú hranice, prestávajú ničiť a stávajú sa životodárnymi, jeden mierni druhého a vzájomne dosahujú presnej rovnováhy, pretože prevaha jedného by znamenala skazu druhého.

Význam: Harmónia a vyváženosť, vyrovnanie protikladov, liečenie. Zmiernenie extrémov, sebaovládanie, schopnosť ovládnuť zvrchované sily a účelne ich využiť. Keď protiklady nechávaš oddelené, upieraš im ich schopnosť zjednotenia. Pokiaľ im umožníš, aby sa riadene spojili, a pochopíš, čo jeden poskytuje druhému, môže vzniknúť nádherná syntéza. Niekedy to, čo bráni spojeniu, je iba akási stena presvedčenia. A táto neviditeľná stena sa začne rozpadať, akonáhle prestaneš byť skostnatený a pochopíš, že existuje viacero spôsobov vnímania sveta.

#tarot #vyklad #tarotskrytychsvetu #miernost #umirnenost #mier #shadowscapestarot

POSOLSTVO

❋ Zohne sa, aby odtrhla jeden kvet. Fúkne, a pošle tak semienka na ich púť. Je to koniec kvetiny, ktorá doposiaľ kvitla tak krehkou nadpozemskou krásou, ale zároveň začiatok nového rastu.

❋ Semienka víria v divokom vetre – vydané na milosť a nemilosť fyzikálnym zákonom, ale ich let má svoj účel daný prírodou spolu s páperím. Je im dané letieť do ďaleka a potom pristáť, zakoreniť a vyrásť v novú kvetinu.

Osmička palíc predstavuje začiatok dlhej cesty k cieľu. Veľká úloha, ku ktorej ste sa zaviazali, speje k svojmu splneniu vďaka nádeji a zotrvačnej sile.

#tarotskrytychsvetu

MALÁ MORSKÁ PANNA

Stúpa hore k hladine. Hladina sa rozvlní, keď sa vynorí, aby vyšplhala na skalisko. Voda jej steká z vlasov a ramien. Švihne chvostom a zanecháva za sebou žiarivú vodnú triešť. Kvapky vody sa vo vzduchu zaligocú ako diamanty, než zmiznú pod hladinou.

Leží na brehu bez pohnutia a so zatajeným dychom, dokým si nie je istá, že ju nikto nesleduje. Kto by ju tak sledoval? Ostatní majú oči len pre svet dole pod vlnami, na nič iné nemyslia, nič iné nevnímajú. Napriek tomu čaká. Chce mať istotu, že je tu sama. Už ich má dosť, nebaví ju žiť len nekonečným tancom mora.

Vlny, ktoré svojím vynorením vyvolala, už sa utíšili a vodná hladina je znova ako zrkadlo. Modrosť neba sa zrkadlí v modrej vode a obe farby sa násobia svojím spojením. Na okamih sa zamyslí a zasníva. Prvýkrát zbadá svoj vlastný obraz. Prekvapí ju jej vlastná krása, okúzľuje ju nie z márnivosti, ale ako nový objav.

Zahľadí sa do odrazu svojich očí, ktoré pripomínajú vltavíny. Vztiahne ruku, aby sa dotkla bytosti, ktorá na ňu hľadí z vodnej hladiny. Zľakne sa, keď siahne do vody a jej obraz sa rozvlní a zmizne.

V ľaku si uvedomí, že tu nie je tak sama, ako si pôvodne myslela. Obyvatelia mora ju síce nechali na pokoji, vzdušné bytosti sa však medzitým prikradli celkom blízko k nej a sledovali ju s posmešným záujmom. Odrazu cíti, ako ju vzduch chladí na schnúcej koži, a zatúži po chlácholivej náruči mora a spriaznených tvorov.

V istom období prestala vnímať čokoľvek vôkol seba a svet jej pripadal šedivý a nezaujímavý. Až keď sa jej podarilo odtrhnúť zrak od vlastného obrazu, zistila, že vonkajší svet jej má čo ponúknuť.

#the #little #mermaid #story

VÁŽIŤ SI PRAVDU ZNAMENÁ MILOVAŤ VEC PRESNE TAKÚ, AKÁ JE

🌘Je čas ponoriť sa do hlbokých vôd podvedomia, do ticha a samoty, kde človek nakoniec nájde skryté poklady bytia.🌖

Mesiac ako pohár v sebe skrýva jadro mojich citov. Nakláňa sa a moje slzy z neho kvapkajú na vyschnutú zem ako dážď duše. Mesiac je neustále v pohybe, plaví sa po nekonečnom nebi, jasne žiari, odkrajuje zo seba kúsočky a potom zmizne úplne, až mi ostane len čierna noc zúfalstva.

Moje emócie sú moje príbehy; každý je iný, neustále sa mení, niekedy sú záhadné, niekedy potešia, niekedy trhajú srdce a rozosmutnia. Ale i príbehy môjho života nikdy nekončia, rovnako ako Mesiac; rovnako ako on pokračujú ďalej a ďalej a nesú so sebou rôzne city, ktoré tak bohato plnia strany môjho príbehu. Najradšej mám tie zrodené z Mesiaca mojej intuície, pretože z nich vychádzajú tie najkrajšie chvíle, najláskyplnejšie a najproduktívnejšie.

Môj život má ale mnoho fáz, rovnako ako Mesiac, a preto aj môj príbeh zapĺňa mnoho emócií, z ktorých sa skladá život – radostných i smutných, nádejných i beznádejných. To je život, hovorí môj vnútorný hlas. Mesiac sa neustále mení a pripomína mi, že všetko pominie, že každú kapitolu vystrieda iná. I ťažká doba a hlboké smútky sa premenia a kúsok po kúsku zoslabnú ako Mesiac. Nakoniec sa aj ony stratia v tme.

Mesiac v sebe skrýva srdce mojich emócií a ja prosím, aby som si bol/a neustále vedomý/á trvalých premien jeho cesty, rovnako ako toho, že môj príbeh má mnoho kapitol, každá fáza že sa postupne stráca, až nakoniec ostane len svetlo temnoty a jeho prísľub obnovy a znovuzrodenia.

#janetpiedilato #mysticaldreamtarot #LifeGuidanceFromTheDepthsOfOurUnconscious