Vysoko citlivý človek nerovná sa neschopná padavka

🌞Vnímate všetko vo svojom okolí?
🌞Keď prídete do miestnosti, kde je vydýchaný vzduch, hneď si to všimnete a musíte vyvetrať?
🌞Na jar vás pritiahne vôňa rozkvitnutých stromov?
🌞Nevyspíte sa dobre na mieste, kde je veľa ľudí, alebo keď pod oknami jazdí električka?
🌞Cítite sa často unavení a zahltení?
🌞Občas sa vám stane, že sa rozplačete v situácii, ktorá je pre vás náročná?
🌞Prežívate silne divadelnú hru alebo film, ktoré s vami rezonujú, rovnako tak aj inú umeleckú tvorbu?
🌞Ľahko sa dojmete?
🌞Máte radi svojich blízkych a často na nich myslíte?
🌞Niekedy sa až veľmi trápite vzťahmi?
🌞Nedokážete sa rýchlo rozhodnúť a robí vám často problém sa vyznať vo svojich pocitoch? Alebo sa rozhodujete prirýchlo a potom chcete cúvnuť, keď to nie je ono?
🌞Ste diplomatickí a uprednostňujete skôr potreby ostatných?
🌞Keď ste dlhší čas v rušnej spoločnosti, cítite sa vyčerpane alebo zmätene?
🌞Pripadáte si niekedy vypnutí?
🌞Niekedy sa vám v rozhovore stane, že zabudnete, čo ste chceli povedať?
🌞Čerpáte energiu v prírode a tvorení?
🌞Niekedy si myslíte, že vás ostatní valcujú?
🌞Ľudia vás majú radi pre váš záujem o nich a autenticitu?

Potom pravdepodobne patríte medzi vysoko citlivých ľudí. Koncept vysokej citlivosti presadila americká psychologička Elaine Aron. Ide o vrodený rys osobnosti (nazýva sa sensory processing sensitivity), ktorý vychádza z citlivej nervovej sústavy. Dochádza k tomu, že pod vplyvom podnetov z okolia sa vaša nervová sústava rýchlo presýti a vy sa cítite zahltení a zmätení.

Elaine Aron a ďalší výskumníci uvádzajú ako charakteristiky tohto rysu: hlbšie spracovanie vonkajších i vnútorných podnetov, vnímavosť k drobnostiam a väčšiu reaktivitu na stimuláciu a na základe toho aj intenzívnejšie a častejšie emocionálne reakcie. Tento rys osobnosti má podľa autorky 15-20% populácie. Nejde o psychologickú diagnózu. Veľmi ľahko sa ale môže stať, že sa pod vplyvom tlaku z okolia a necitlivej výchovy rozvinú rôzne psychické ťažkosti. Vysoko citliví ľudia sa najčastejšie cítia menejcenne, pretože sa zdá, že toho nezvládnu toľko ako druhí, keďže sú citlivejší a krehkejší. Dochádza tiež k zaplaveniu emóciami a môže sa zdať, že taký človek má neobvykle silné emócie alebo časté zmeny nálad.

Vysoko citlivý človek sa musí v prvom rade starať o seba a myslieť na seba, inak sa veľmi rýchlo preťaží a je vyčerpaný. Ak sa takto chová roky, môže dôjsť k stavom dlhodobej vyčerpanosti, problémom s imunitou, psychickým problémom.

Vysoká citlivosť nie je jediný rys, človek má ďalšie charakteristiky, na ktoré pod vplyvom zahltenia myšlienkami a emóciami, zabúda. Keď od rysu vysokej citlivosti poodstúpime a upokojíme sa, prichádza uvedomenie, že sme inteligentní, stabilní (ak nie sme práve zahltení), systematickí, vytrvalí, cieľavedomí atď. Veľkým prínosom výskumov tohto rysu je vyzdvihnutie jeho normálnosti, ktorú vedci vysvetľujú tým, že sa objavuje aj v ďalších živočíšnych druhoch a tým, že je v menšine, je tu možné uvažovať o jeho pozitívnom prínose.

Ako určitá charakteristika alebo danosť našej nervovej sústavy je vždy ovplyvnená prostredím, v ktorom sme vyrástli. Vedecké psychologické články uvádzajú, že vysoko citlivé deti majú potrebu pozitívneho a podporného prostredia, v ktorom úplne prekvitajú. Opak nastáva v prostredí nepodpornom a nechápajúcom či dokonca necitlivom a ponižujúcom. Zároveň sú v našej spoločnosti oceňované (a niekedy až preceňované) sociálne zručnosti, preto môže byť citlivosť a z nej prameniaca zdržanlivosť v reakciách negatívne vnímaná.

5 základných potrieb vysoko citlivých ľudí

Elaine Aron vo svojej knihe The highly sensitive person uvádza týchto 5 základných potrieb, na ktoré by sme ako vysoko citliví mali myslieť a tým prispievať k pocitu vlastnej rovnováhy.

Poznať rys HYPERSENZITIVITY a zmeniť pohľad na svoje detstvo a predchádzajúce skúsenosti. Čo pre vás vyplýva z toho, že ste vysoko citliví, začať podľa toho žiť a inak chápať svoje skúsenosti a zážitky z minulosti. Na základe toho, že ste na seba veľmi tlačili alebo konali v strese, ste dramaticky prežili niektoré situácie, nad ktorými iní mávli rukou. Potrebujete sa naučiť vnímať svoju minulosť touto optikou, neboli ste horší ako druhí len viac vnímaví a keď už toho bolo veľa, tak ste konali neuvážene, pretože ste neboli dostatočne vyrovnaní. Často ste sa identifikovali s negatívnym pohľadom na seba a je teraz potrebné, aby ste začali pracovať na svojej sebahodnote. Uvedomovali si to, v čom ste dobrí a čo sú vaše pozitíva.

SEBASTAROSTLIVOSŤ
Niektorí ste dlhú dobu žili spôsobom, ktorý nerešpektoval vaše citlivé telo a myseľ. Do sebastarostlivosti patrí všetko, čo prispeje k tomu, že si oddýchnete. Aktívne aj pasívne. Je to napr. meditácia, joga, spánok (určite 8 hodín denne), šport, bytie v prírode, masáž. Odpočinok od sociálnych sietí. Zdravé jedlo. Obmedzenie alkoholu a kávy. Patrí sem aj sýtenie pocitu bezpečia, mať v živote miesta a zdroje, z ktorých môžete čerpať, kde je vám dobre. Patrí sem aj terapia.

HRANICE vo vzťahoch. Ste naučení vyhovieť druhým a prispôsobiť sa. Myslieť na druhých a zabúdať na seba, na svoje potreby. Spadá sem určite schopnosť a učenie sa hovoriť nie. Uvedomovať si a oznamovať, čo chcete, ako si čo predstavujete. Učiť sa sledovať svoje potreby, oznamovať ich druhým jasne a slušne a predchádzať tým kolapsom a krízam vo vzťahoch, kde si necháte dlhodobo prekračovať svoje hranice, až to napríklad skončí dramaticky.

Zaobchádzať s PRESTIMULÁCIOU
Pretože sa vaša citlivá nervová sústava, ktorá hlboko spracováva jemné stimuly, ktoré si ani druhí nevšimnú, rýchlejšie unaví a preťaží, mali by ste sa naučiť s tým počítať. Brať do úvahy vaše citlivé telo a fakt, že si všímate veľké množstvo podnetov. Často si všimnete len tie vzťahové, že vás niekto nahneval, že sa trápite, čo ste urobili, že pochybujete, že nad všetkým premýšľate, domýšľate. Ale to, čo potrebujete upokojiť predovšetkým, je vaša nabudená nervová sústava. Ide hlavne o kratšie odpočinutie si od stimulácie počas dňa. Zatvorenie očí, uvedomenie si vášho dychu, zameranie sa na techniky „vypnutia“ mysle, ako je mindfulness.

Poznať svoju SOCIÁLNU DÔLEŽITOSŤ
Ako vysoko citliví ste sa naučili vyhýbať prestimulovaniu tým, že sa vyhýbate sociálnym situáciám alebo situáciám, v ktorých zažívate stres. Môžete mať životné obdobie, kedy si potrebujete od vzťahov alebo tlaku oddýchnuť a kedy čerpáte viac z prírody a nevyhľadávate toľko sociálne kontakty. Napríklad prežívate práve vyhorenie a potrebujete si dopriať hlboký odpočinok. Je ale dobré nezostávať v takejto izolácii roky a uvedomovať si svoju dôležitosť pre ostatných. Vaša citlivosť, jemnosť, opatrnosť, krehkosť, pokiaľ s nimi začnete nakladať tak, aby vám druhí neubližovali, sú veľmi dôležitými hodnotami pre spoločnosť.

Naša spoločnosť vysoko citlivých ľudí potrebuje❤️

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *