MEDITÁCIE

Pozývam Ťa na miesto, ktoré patrí len Tebe.
Vládne tam pokoj, sloboda a čistota mysle.
Je to miesto plné pochopenia, uvoľnenia, lásky
a jeho charakteristickou vôňou je bezpečie
i bezpodmienečné prijatie.
Prijmi tieto meditácie ako dar pre seba.