ŠTYRI ZÁKLADY BYTIA

Vedomé dýchanie nás vracia k štyrom základom nášho bytia. Svojou starostlivosťou o ne spustíme proces uzdravovania a transformácie.

TELESNOSŤ (FORMA)

Prvým základom nášho bytia je naša telesnosť. Vedomé dýchanie praktizujeme preto, aby sme sa vrátili k svojmu telu, zmierili sa s ním, nazreli do jeho hlbín, aby sme mu porozumeli a započali ozdravný proces.

POCITY

Druhým základom nášho bytia sú naše pocity. Vedomé dýchanie nám pomáha vrátiť sa k svojim pocitom, rozpoznať ich, zmieriť s nimi samých seba, do hĺbky k nim preniknúť a porozumieť ich obsahu. Praktizovaním vedomého dýchania ich upokojujeme, transformujeme a uzdravujeme. Naše pocity úzko súvisia s naším telom. Nemôžeme sa starať o svoje pocity oddelene od svojho tela a nemôžeme sa starať o svoje telo oddelene od svojich pocitov. Sú vzájomne prepojené.

MENTÁLNE OBSAHY

Tretím základom nášho bytia sú naše mentálne obsahy. Strach je mentálny obsah, ktorého súčasťou je nevedomosť. Zúfalstvo, úzkosť, závislosť, hnev, láska i plné vedomie, to všetko sú mentálne obsahy. Vedomé dýchanie nás približuje k našim mentálnym obsahom v tej podobe, v akej sami seba manifestujú. Niekedy sa manifestuje strach a naše vedomé dýchanie nás k tomuto strachu vracia tak, že ho dokážeme objať. Nahliadneme do hĺbky povahy svojho strachu, aby sme sa s ním vyrovnali. Dýchaním dokážeme utíšiť svoj strach, skutočne do neho preniknúť a objaviť jeho pravú povahu. Vniknutie do nášho strachu nám pomáha ho transformovať. Najskôr sa utíšime, potom do daného obsahu pravdivo vstúpime, aby sme prenikli až ku koreňom.

VNÍMANIE

Štvrtým základom nášho bytia je naše vnímanie. Väčšina nášho trápenia pochádza z nášho pokriveného vnímania. Nemáme správny vhľad do povahy skutočnosti. Dýchanie s plným vedomím nás vracia k samým sebe, aby sme preskúmali povahu svojho vnímania. Ak hľadíme poctivo do podstaty svojho vnímania, objavujeme dôvody, prečo sa trápime, alebo prečo sa v nás zrodil strach či beznádej. Čím hlbšie prenikneme do povahy svojho vnímania, poznanie, ktoré získame, nás oslobodí od trápenia, smútku i strachu.

POCHOP, PREČO TRPÍŠ

Občas trpíme, lebo nami zmieta nevedomosť, žiarlivosť či hnev. V základe našej žiarlivosti a zlosti je nevedomosť, pretože nedokážeme pochopiť, prečo trpíme. V okamihu, keď začneme rozumieť svojej žiarlivosti, sa náš hnev začne rozpúšťať. Preto je porozumenie oslobodzujúci faktor a cieľom meditačných cvičení je získať tento oslobodzujúci vhľad. To je taktiež dôvod, prečo je naše vnímanie také dôležité. Musíme sa k nemu vracať a pátrať po jeho povahe.

CVIČENIA VEDOMÉHO DÝCHANIA:

SILA HLBOKÉHO UPOKOJENIA – je prírodným liekom pre nervový systém. Uvedie telo do stavu pokoja a relaxácie. Totálne uvoľnenie.
Nádych: 4 sekundy, Podržať dych: 7 sekúnd, Výdych naplno ústami: 8 sekúnd

ZBOHOM STRES – podporuje koncentráciu, sústredenie, zvyšuje výkon a je silným prostriedkom na zníženie stresu.
Nádych: 4 sekundy, Podržať dych: 4 sekundy, Výdych naplno ústami: 4 sekundy, Podržať dych: 4 sekundy

POSILNENIE BDELOSTI – výborná dýchacia metóda na ráno alebo poobede, keď sa potrebujeme znova naštartovať, prípadne nám klesá energia, sme malátni a nevieme udržať svoju pozornosť. Je vynikajúca pri vedomom dýchaní a meditácii vhľadu.
Nádych: 6 sekúnd, Výdych ústami alebo nosom: 2 sekundy.  

#vedome #dychanie #nadych #vydych #meditacia #uvolnenie #uzdravenie #upokojenie #transformacia #pochopenie #porozumenie #pravda #skutocnost #telo #pocity #mentalny #obsah #vnimanie #thich #nhat #hanh

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *