NADHĽAD

Mať svoj názor je užitočné. Zväzujúcim sa stáva vtedy, pokiaľ si nie sme vedomí, že vychádza z potreby sa vysporiadať so životom. Ak sme nespokojní, snažíme sa rozumom nájsť príčinu. Hľadáme nedostatky a porovnávame a na základe toho si vytvoríme názor. Akonáhle sa stotožníme s nejakým názorom, na chvíľu zaženieme strach z toho, že nemáme život pod kontrolou. Avšak musíme si tento názor taktiež obhájiť. Porovnávanie a držanie strany však rozdeľuje, ľudí medzi sebou i nás vo vnútri. Potom strácame spojenie so širším obrazom sveta.

Až keď sme schopní vidieť obe strany mince súčasne, stávame sa nezaujatými. Názor ustupuje nadhľadu. Mať nadhľad znamená dívať sa srdcom a vidíme skutočné jadro vecí. Nadhľad spochybňuje všetky naše mylné interpretácie skutočnosti, a tým slúži k udržaniu našej integrity a celistvosti. Všetko, čo sme doposiaľ vnímali ako nedostatky, boli v skutočnosti spôsoby, ako sa priblížiť dokonalosti.

Vševedúcnosť vidí všetko ako dokonalé, keďže vedomie sa pozerá skrze človeka, nie človek skrze vedomie.

Otázočky:
1. Viete sa za svoje názory postaviť?
2. Lipnete tvrdohlavo na svojich názoroch? Prečo?
3. Dokážete pripustiť a uznať i iné názory než len tie svoje?

#genekeys #genovykluc17 #vseveducnost #nadhlad

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *