UMIERNENOSŤ POMÁHA VYSTÚPIŤ Z EXTRÉMOV

🌹Zbiera silu a odvahu, sústredí sa a nachádza v sebe pokoj a vyrovnanosť. Cíti, ako v samom strede jej bytia ožívajú drak a fénix. Ovíjajú sa okolo seba, objímajú sa a vlnia, šupiny prepletajú perím, až sa zdá, že sa vzájomne prelínajú. Obtáčajú jeden druhého, je to nekonečný boj o nadvládu, ktorý na seba berie uhladenú podobu valčíka, krok sem, krok tam, dať a vziať, k sebe a od seba.

💃🏼Víria okolo nej takou rýchlosťou, až sa jej točí hlava. Riadi ich tanec, a ak je treba, krotí jedného či druhého, aby udržala rovnováhu a harmóniu medzi nimi. Zem a nebo, oheň a voda, muž a žena, letné teplo umožňujúce bujný rast a spaľujúci mráz zimného severáku. Protiklady, ktoré prechádzajú jeden do druhého v nekonečnom prúde vzájomného striedania, jin a jang. Sú v totálnej rovnováhe, zmyslom jedného je utvárať opak druhého, vzájomne sa vymedzujú ako protipóly.

🤎Bez vody sa z ohňa stáva ničivý požiar, ktorý sa vymyká akejkoľvek kontrole a necháva za sebou len prázdne spálenisko, dokiaľ sa sám nevyčerpá a nevyhasne. Bez ohňa sa z vody stáva temná povodeň, ktorá všetko zaplaví, až zostane len nehybná hladina, tiché zrkadlo ničoty. Ale vďaka tomu, že jeden druhému dávajú hranice, prestávajú ničiť a stávajú sa životodárnymi, jeden mierni druhého a vzájomne dosahujú presnej rovnováhy, pretože prevaha jedného by znamenala skazu druhého.

Význam: Harmónia a vyváženosť, vyrovnanie protikladov, liečenie. Zmiernenie extrémov, sebaovládanie, schopnosť ovládnuť zvrchované sily a účelne ich využiť. Keď protiklady nechávaš oddelené, upieraš im ich schopnosť zjednotenia. Pokiaľ im umožníš, aby sa riadene spojili, a pochopíš, čo jeden poskytuje druhému, môže vzniknúť nádherná syntéza. Niekedy to, čo bráni spojeniu, je iba akási stena presvedčenia. A táto neviditeľná stena sa začne rozpadať, akonáhle prestaneš byť skostnatený a pochopíš, že existuje viacero spôsobov vnímania sveta.

#tarot #vyklad #tarotskrytychsvetu #miernost #umirnenost #mier #shadowscapestarot

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *