TRAUMA

🦋Trauma je ochorenie spomienkami, mení to, ako myslíme a cítime. Cestou k liečbe traumy je ovplyvniť tento systém. Srdce, trávenie a mozog spolu komunikujú prostredníctvom pneumogastrického nervu. Čo to znamená? Že emócie a myšlienky sa odzrkadľujú na tom, ako fungujú naše vnútornosti – tlkot srdca, rýchlosť a hĺbka dýchania, svalové napätie, trávenie, vylučovanie… akoby nám zovrelo vnútornosti. Pneumogastrický nerv sa označuje ako blúdivý. A cca 80% z neho vedie z tela do mozgu. A to treba využiť. Ako? Pohybom, rozprávaním a dýchaním. Ak sa zastavíme – spomalíme tep. Ak sa venujeme pohybu, cítime sa dobre. Ak pravidelne dýchame, uvoľníme sa. Spomína sa tiež všímavosť, teda mindfulness. Podľa štúdií cvičenie jogy výrazne zlepšuje stav traumatizovaného človeka.

🦋Zrútenie a odpojenie človeka od emócií je spojené so zažívacími problémami. Dochádza k spomaleniu činnosti srdca a k mäkkému dýchaniu. V okamihu kedy prevezme kontrolu dorzálny – vagový komplex, prestanú byť ostatní ľudia pre nás dôležití. Aj my prestaneme byť pre seba dôležití. Naše vedomie bude zostrené a prestaneme cítiť bolesť.

🦋Cestou k spracovaniu traumy je udalosť znovu začleniť do života.
🦋Traumu je možné prekonať vďaka odvahe a trpezlivosti.

🦋Cestou k uzdraveniu je prístup k emočnému mozgu a oprava/uzdravenie limbického systému – obnova normálnej funkcie amygdaly, všetkých tých bežných vecí, ako spánok, jedlo či vzťahy. Racionálny mozog nemá priame spojenie s emocionálnym. Jediná cesta vedie cez sebauvedomenie – všímavosť k sebe aj iným. Zdá sa, že trauma predovšetkým zasiahne emócie a práve uzdravenie emócií je cestou k spracovaniu traumy. V podstate sa snažíme obnoviť fungovanie mozgu v normálnej verzii. Mozog sa formuje používaním – je neuroplastický. Trauma časť mozgu vyradila, a tým nie sme schopní traumu spracovať. A my musíme toto fungovanie obnoviť, aby trauma mohla byť spracovaná.

🦋Trauma nás okráda o pocit, že máme život vo svojich rukách. A tak cestou je znovu prevziať zodpovednosť za svoju myseľ a telo. Nebáť sa myslieť a cítiť. Učiť sa stíšiť a zastaviť. Zachovať pokoj. Naučiť sa všímavosti a žiť v prítomnosti. A nemať pred sebou tajomstvá.

#trauma #bolest #emocie #terapia

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *