MILENCI

Zamilovaná, vtedy v sebe túžim spojiť dva protiklady, ktoré sa navzájom priťahujú. Dualita, ktorá sa odráža v každom prejave tejto existencie, je bytostne prežívaná v milostnom vzťahu muža a ženy. Každý pokus o zblíženie, zjednotenie, spojenie, je len prejavom mojej vášnivej túžby po znovuvytvorení stratenej jednoty. Avšak ja už v sebe nesiem dualitu mužskej aj ženskej časti. Tie sa predsa prejavujú v rozdielnych, často si odporujúcich častiach mojej osobnosti. Býva to aj veľká sranda…

To, čo ma k druhému človeku neodolateľne priťahuje, sú aspekty mňa samej, s ktorými sa chcem stotožniť. Chcú byť vedome prijaté a rozvinuté. Vysnívaný partner spravidla odráža moje vlastné nevyvinuté a potlačené stránky. To, čo mi chýba, hľadám u neho. Je to však tiež príležitosť získať životne dôležité skúsenosti na ceste k sebauvedomeniu.

Lekcia nemôže byť poňatá teoreticky, suchým intelektuálnym štúdiom, vyžaduje si bezprostrednú existenciálnu skúsenosť – plné prežitie všetkých rozmerov šťastia, extázy a vzájomného obohacovania, ale taktiež bolesti, zápasu a zániku, tak nevyhnutných pre rast. Živé vzťahy mi dávajú pocítiť všetky protiklady: lásku i žiarlivosť, harmóniu i spor, jednotu i odlúčenie, vzrušujúce zoznámenie i rozčarované odcudzenie.

Cieľom tejto “kolotočariny” je stať sa úplnou a možno trochu aj dokonalou bytosťou. Taký dobrý chrumkavý bochník čerstvého chleba. K veľkému cieľu svojho konečného rozvinutia sa môžem priblížiť len vtedy, ak nájdem svoju vlastnú jednotu a vnútornú harmóniu. Aspoň občas. Blaženosť, ktorú márne hľadám mimo seba, je možné odkryť a rozvinúť len v mojom vnútri. Každý nepokoj, ktorý mnou zmieta, každá nespokojnosť, ktorá ma zbesilo ženie k druhému, pramení z hľadania skutočného pokoja a hlbokého mieru. Také to vítané Ticho po pěšině.

#crowley #lovers #man #woman #wholeness #stillness #oneness #homeless

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *