ŽIVOT JE JAVISKO🎭

Totálnosť je úžasný dar, ktorý náleží každému, kto naozaj vie, ako dôverovať životu. Totálnosť znamená žiť so svojimi strachmi – zmierený s nepredvídateľnosťou života a otvorený neustálej zmene, s plným nasadením. Totálnosť je stred medzi dvoma tieňovými extrémami – jedným, ktorý sa nemôže zmeniť, a druhým, ktorý nie je schopný naplno sa odovzdať.

Dar Totálnosti znamená úplné prijatie svojej ľudskej prirodzenosti a úplné prijatie svojho života – so všetkými radosťami i strasťami. Byť totálny znamená tiež, že nedovoľujeme svojej mysli, aby diktovala náš život. Takýto život je žitý pre túto chvíľu, s plným vedomím, že zmysel či cieľ života sa nenachádza v ďalekej budúcnosti, ale nájsť ho môžeme jedine v prítomnom okamihu.

Dar totality nás vedie cestou nášho osobného mýtu. Kráčame po nej pevným krokom, bez toho, aby sme sa vyhýbali úlohám, ktoré život prináša. Zbierame pestré čriepky svojej duše a skladáme ich dohromady, dokiaľ nedosiahneme to, čo Jung nazval stavom individuácie. Šamani môžu tento proces nazývať znovunadobudnutie alebo úplné vtelenie duše. Stav totálnosti nás núti podstupovať stále nové riziká – nie je to však nezmyselné hazardovanie. Riziko spočíva v tom, že staviame niečo, čo nemôžeme naozaj vidieť, dokým to nie je hotové.

Daným veľkým stavebným dielom je samozrejme cesta nášho pravého osudu. Je to cesta hlbokej dôvery, s ktorou sa jednotlivec vydáva na svoju púť a odovzdáva celé svoje bytie mystériu života a jeho skrytým rytmom. Byť totálny znamená byť vo všetkých oblastiach živý – s nastraženými ušami vnímať živosť každého prichádzajúceho okamihu.

V rezonančnej nádobe každého okamihu nemôže prežiť žiadny strach, a tak cítime, ako sa prehlbuje náš pokoj a prirodzene narastá ticho. 

Pokiaľ sa dotkneme života prostredníctvom totálnosti, vnímame život ako hru, ktorú hráme, alebo javisko, na ktorom vystupujeme ako herci. Život prežívame ako romancu obsahujúcu komédiu i tragédiu. Každé ďalšie stretnutie s našimi vnútornými démonmi nám prináša nové vzrušenia. Naši démoni sú v skutočnosti anjeli v prestrojení. Každá situácia v našom živote je zinscenovaná formou iniciácie, ktorá nám umožňuje buď naďalej existovať rovnakým spôsobom, alebo sa vyvíjať. Na individuálnej úrovni nám dáva tento dar hlboký pocit slobody, i keď sa vonkajšie sily tvária ako prekážky, problémy alebo pasce.

Na vnútornej rovine sa Totálnosť odovzdá každej situácii a nechá hru, aby sa odohrávala s absolútnym nasadením, ale bez akýchkoľvek očakávaní. Keď žijeme týmto intuitívnym spôsobom, život nám ukazuje, že vo všetkom, čo nám prináša, sa ukrýva zásadný zmysel. Stačí, aby sme sa len zaradili do dejovej línie a nechali príbeh, aby sa pred nami odvíjal.

Čím skutočnejšie prijímame každý pocit strachu, ktorý prichádza, tým sa stávame ľahšími a tým viac lásky k životu cítime. 

#genekeys #totality #immortality

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *