MEDITÁCIE

Pozývam Ťa na miesto, ktoré patrí len Tebe. Vládne tam pokoj, sloboda a čistota mysle. Je to miesto plné pochopenia, uvoľnenia, lásky a jeho charakteristickou vôňou je bezpečie i bezpodmienečné prijatie.

Prijmi tieto meditácie ako dar pre seba.