DAJ TOMU ŠANCU

Rôzne témy, s ktorými sa vo svojich životoch potýkate, odlišné spôsoby práce, ktoré vyhovujú práve vášmu naturelu, zároveň spoločná cesta, ktorá samotná je výsledkom a prináša svoje plody.

Otvorenosť, úprimnosť, nový pohľad, prijatie, autentickosť a úplné odovzdanie sa procesu sú u mňa samozrejmosťou.

Kupujte žetonky🎢
Vždy sa na vás veľmi teším.
Ste mojou neoddeliteľnou súčasťou.

Viac info: alica.polomska@gmail.com
Whatsapp: 0908 687 978

#terapia #terapeut #poradenstvo #alica #krajinazazrakov

SOM DETEKTÍV ŽIVOTA

Hľadí na mňa priepasť. A ja jej pohľad opätujem. B. Wells

🌺Dalo by sa povedať, že terapeut pracuje ako záhradník. Sám nespôsobuje rast, neťahá rastlinu hore. Môžeme si predstaviť, že ju zalieva dodávaním podpory a uvoľňuje cestu k slnečnému svetlu zvyšovaním uvedomení. Pozícia záhradníka vedie k rešpektu voči kapacite a tempu klienta.

🌹Pomáham Vám uvedomiť si, ako fungujete vo svojom živote. Uvedomovanie fixovaných vzorcov umožňuje tieto vzorce používať vedome alebo ich zmeniť. Vďaka tomu môžete žiť svoj život slobodnejšie a zodpovednejšie.

🌼Pomáham Vám nájsť nové kreatívne spôsoby fungovania, aby sa rozširovali Vaše možnosti voľby. Uvedomenia sa dokážu rozvíjať práve v takomto vzájomnom kontakte, ktorý je na jednej strane pre klienta neobvykle podporujúci a súčasne mu prináša nečakané výzvy. Klienta prijímam a podporujem ako človeka, a zároveň spochybňujem jeho fixované vzorce.

🌸Perspektívu zameranú na človeka teda používam k zachyteniu obvyklých spôsobov fungovania, ktoré ako tvorivé prispôsobenia klientovi pomáhali k prežitiu v ťažkých podmienkach a ktoré mu stále pomáhajú cítiť sa bezpečne. Zároveň Vás však podporujem v objavovaní nových možností, které máte k dispozícii, a som tu pri prebudení Vášho potenciálu k rastu.

🪷Obecnou zmenou, na ktorú terapia cieli, je zvýšenie schopností klienta tvorivo sa prispôsobovať premenlivým životným podmienkam.

🥀Psychopatologické symptómy nevnímame ako niečo nefunkčné, čo je potrebné opraviť. Skôr ich vidíme ako pôvodne užitočnú stratégiu zvládania, ktorá ale neskôr v živote človeka obmedzuje, pretože je rigidná a neumožňuje kreatívne prispôsobovanie sa novým podmienkam.

🌷Terapia Vám pomáha nachádzať a precvičovať nové možnosti tvorivého prispôsobenia.

🪻Radu Carla Rogersa: „Nemôžeš nikomu pomôcť bez toho, aby si riskoval sám seba” je teda možné doplniť o druhú časť: A taktiež nemôžeš nikomu pomôcť bez toho, aby si sa staral i sám o seba. „Súcit nie je len vnímavosť voči utrpeniu klienta, je taktiež vnímavosťou k vlastnému utrpeniu s cieľom porozumieť interakcii, ktorá vytvára terapeutický vzťah.“

🦋Rada to pre Vás risknem:) Všetko je možné a má svoj zmysel. Teším sa na stretnutie práve s Vami. Každý deň je novou príležitosťou. Napíšte mi.

Citácie z knihy pre terapeutov:
Jan Roubal – Nepřekážet naději

#terapia #zmena

SEBA-NAPLNENIE & SEBA-DÔVERA

Žiť z vlastných dostupných zdrojov je prejavom sebahodnoty. Mám (si) čo ponúknuť a z toho môžem čerpať. Osamelí sa cítime, ak o sebe pochybujeme a máme pocit, že nemáme svetu, druhým, čo ponúknuť.

Bez egoizmu neprejdeme k láske, preto sa k nej potrebujeme dostať skrze seba. Od seba k druhým. Nie naopak. Willfried Nelles vo svojej knihe Život nemá zpátečku hovorí, že vo vývoji sa posúvame k slobode tým, keď milujeme seba aj tých druhých, to je skutočná láska. Tá však môže prísť, až keď prejdeme vlastným egoizmom a nájdeme toho Spravodlivého vo svojom srdci.

Poďme spoločne objaviť tú Láskavosť v nás, ktorá vie, že aj keď sme túto situáciu nezvládli úplne podľa svojich predstáv, neubudlo z našej sebahodnoty. Nie sme menej, ako sme boli pred hodinou.

✨Kto povie, čo je pre mňa dobré, keď to nepoviem ja? 
✨Kto skutočne môže za moje pocity? 
✨Čo sa stane, ak začnem rešpektovať svoje potreby? 

Pocity a emócie sú signálom k tomu, čo mám pre seba urobiť.

Zmenu môžeme vykonať, až keď sa začneme brať vážne. Akceptovaním samých seba sa dokážeme prehupnúť do konania, činu, ktorý potrebujeme spraviť.

Kríza nám ponúka priestor preskladať svoju hierarchiu hodnôt. A nakoniec sa dopracovať k tomu, že som láskyhodná a láskyschopná živá bytosť.

PREVEDIEM ŤA ÚSKALIAMI TVOJEJ ŽIVOTNEJ CESTY

Srdečne Ťa pozdravujem a teším sa z Tvojej návštevy. Prinášam Ti povzbudenie, inšpiráciu, zamyslenie, ale aj radosť z poznania nového a oslobodzujúce pochopenie.

Si vítaný/á.

Ponúkam Ti sprevádzanie životnými výzvami a nečakanými cestami. Pri prekonávaní ťažkých životných etáp akoby sme prechádzali náročným terénom obsypaným črepinami skla, ktoré sa do nás hlboko vrývajú, a my máme pocit, že prejsť tento neľahký úsek je priam nemožné. V takýchto chvíľach je dobré obrátiť sa z tmy do svetla.

Ponúkam Ti svetlo nestrannej osoby a s ním aj oporu, blízkosť, otvorenosť, diskrétnosť, porozumenie a bezpodmienečné prijatie, tak potrebné na preklenutie hraničných situácií.

Terapia je zameraná na prežívanie autentických procesov, precítenie impulzov prenikajúcich z minulosti až k momentálnym stavom. Venujeme sa vonkajším aj vnútorným pocitom, všímame si telo i dušu, prechádzame z prítomnosti cez minulosť až do budúcnosti, ponárame sa dovnútra, k sebe a odtiaľ vychádzame von, k okoliu aj k tomu, čo nás presahuje.

Cestou k svojej duši sa vraciame k svojej nevinnosti. Naša duša si pýta pozornosť, záujem, náš čas a bezpodmienečnú lásku. Problém nastáva väčšinou vtedy, keď nepostupujeme v súlade s naším plánom, keď sa nesprávame k sebe ani k druhým tak, ako je nám prirodzene dané. Keď zabúdame na svoje životné poslanie. Prestávame byť naplnení, stávame sa odmietavými a zatrpknutými.

Ak sa chceme pohnúť ďalej a naplniť svoj život tým, prečo sme sem prišli, je dôležité s úctou prijať minulosť, stanoviť si ciele do budúcnosti, pochopiť svoju úlohu v tomto živote, odhaliť svoj skutočný zámer, a to všetko prepojiť s tvorivou radosťou objaviteľa a zvedavca, ukrytého v každom z nás.

Na tomto mieste. Nastal čas premeny. 

Je jeden vták, čo sám seba vždy zrodí znova. Fénix sa v asýrčine volá. Keď skončí ten vták päť storočí života svojho, sadne si na hniezdo a umrie tam vo voňavých látkach. Potom vraj z otcovho tela mladý sa narodí Fénix, čo má žiť toľko rokov, koľko žil jeho otec.

Len čo dospeje a má takú silu, že môže uniesť ťarchu, zoberie z koruny stromu hniezdo, otcov to hrob a svoju kolísku, a zľahka mávajúc krídlami, ho vzduchom prenesie do Mesta Slnka, kde ho položí pred chrám, pred jeho svätú bránu. Potom sa vydá na dlhú cestu. 

Oživne a letí ďalej svetom. Znovuzrodený. V plnej prázdnote. S neochvejným poznaním. V šťastnom objatí vlastných žeravých krídel.

Ty si ten FÉNIX.

Vysoko citlivý človek nerovná sa neschopná padavka

✻Vnímate všetko vo svojom okolí?
✻Keď prídete do miestnosti, kde je vydýchaný vzduch, hneď si to všimnete a musíte vyvetrať?
✻Na jar vás pritiahne vôňa rozkvitnutých stromov?
✻Nevyspíte sa dobre na mieste, kde je veľa ľudí, alebo keď pod oknami jazdí električka?
✻Cítite sa často unavení a zahltení?
✻Občas sa vám stane, že sa rozplačete v situácii, ktorá je pre vás náročná?
✻Prežívate silne divadelnú hru alebo film, ktoré s vami rezonujú, rovnako tak aj inú umeleckú tvorbu?
✻Ľahko sa dojmete?
✻Máte radi svojich blízkych a často na nich myslíte?
✻Niekedy sa až veľmi trápite vzťahmi?
✻Nedokážete sa rýchlo rozhodnúť a robí vám často problém sa vyznať vo svojich pocitoch? Alebo sa rozhodujete prirýchlo a potom chcete cúvnuť, keď to nie je ono?
✻Ste diplomatickí a uprednostňujete skôr potreby ostatných?
✻Keď ste dlhší čas v rušnej spoločnosti, cítite sa vyčerpane alebo zmätene?
✻Pripadáte si niekedy vypnutí?
✻Niekedy sa vám v rozhovore stane, že zabudnete, čo ste chceli povedať?
✻Čerpáte energiu v prírode a tvorení?
✻Niekedy si myslíte, že vás ostatní valcujú?
✻Ľudia vás majú radi pre váš záujem o nich a autenticitu?

Potom pravdepodobne patríte medzi vysoko citlivých ľudí. Koncept vysokej citlivosti presadila americká psychologička Elaine Aron. Ide o vrodený rys osobnosti (nazýva sa sensory processing sensitivity), ktorý vychádza z citlivej nervovej sústavy. Dochádza k tomu, že pod vplyvom podnetov z okolia sa vaša nervová sústava rýchlo presýti a vy sa cítite zahltení a zmätení.

Elaine Aron a ďalší výskumníci uvádzajú ako charakteristiky tohto rysu: hlbšie spracovanie vonkajších i vnútorných podnetov, vnímavosť k drobnostiam a väčšiu reaktivitu na stimuláciu a na základe toho aj intenzívnejšie a častejšie emocionálne reakcie. Tento rys osobnosti má podľa autorky 15-20% populácie. Nejde o psychologickú diagnózu. Veľmi ľahko sa ale môže stať, že sa pod vplyvom tlaku z okolia a necitlivej výchovy rozvinú rôzne psychické ťažkosti. Vysoko citliví ľudia sa najčastejšie cítia menejcenne, pretože sa zdá, že toho nezvládnu toľko ako druhí, keďže sú citlivejší a krehkejší. Dochádza tiež k zaplaveniu emóciami a môže sa zdať, že taký človek má neobvykle silné emócie alebo časté zmeny nálad.

Vysoko citlivý človek sa musí v prvom rade starať o seba a myslieť na seba, inak sa veľmi rýchlo preťaží a je vyčerpaný. Ak sa takto chová roky, môže dôjsť k stavom dlhodobej vyčerpanosti, problémom s imunitou, psychickým problémom.

Vysoká citlivosť nie je jediný rys, človek má ďalšie charakteristiky, na ktoré pod vplyvom zahltenia myšlienkami a emóciami, zabúda. Keď od rysu vysokej citlivosti poodstúpime a upokojíme sa, prichádza uvedomenie, že sme inteligentní, stabilní (ak nie sme práve zahltení), systematickí, vytrvalí, cieľavedomí atď. Veľkým prínosom výskumov tohto rysu je vyzdvihnutie jeho normálnosti, ktorú vedci vysvetľujú tým, že sa objavuje aj v ďalších živočíšnych druhoch a tým, že je v menšine, je tu možné uvažovať o jeho pozitívnom prínose.

Ako určitá charakteristika alebo danosť našej nervovej sústavy je vždy ovplyvnená prostredím, v ktorom sme vyrástli. Vedecké psychologické články uvádzajú, že vysoko citlivé deti majú potrebu pozitívneho a podporného prostredia, v ktorom úplne prekvitajú. Opak nastáva v prostredí nepodpornom a nechápajúcom či dokonca necitlivom a ponižujúcom. Zároveň sú v našej spoločnosti oceňované (a niekedy až preceňované) sociálne zručnosti, preto môže byť citlivosť a z nej prameniaca zdržanlivosť v reakciách negatívne vnímaná.

5 základných potrieb vysoko citlivých ľudí

Elaine Aron vo svojej knihe The highly sensitive person uvádza týchto 5 základných potrieb, na ktoré by sme ako vysoko citliví mali myslieť a tým prispievať k pocitu vlastnej rovnováhy.

Poznať rys HYPERSENZITIVITY a zmeniť pohľad na svoje detstvo a predchádzajúce skúsenosti. Čo pre vás vyplýva z toho, že ste vysoko citliví, začať podľa toho žiť a inak chápať svoje skúsenosti a zážitky z minulosti. Na základe toho, že ste na seba veľmi tlačili alebo konali v strese, ste dramaticky prežili niektoré situácie, nad ktorými iní mávli rukou. Potrebujete sa naučiť vnímať svoju minulosť touto optikou, neboli ste horší ako druhí len viac vnímaví a keď už toho bolo veľa, tak ste konali neuvážene, pretože ste neboli dostatočne vyrovnaní. Často ste sa identifikovali s negatívnym pohľadom na seba a je teraz potrebné, aby ste začali pracovať na svojej sebahodnote. Uvedomovali si to, v čom ste dobrí a čo sú vaše pozitíva.

SEBASTAROSTLIVOSŤ
Niektorí ste dlhú dobu žili spôsobom, ktorý nerešpektoval vaše citlivé telo a myseľ. Do sebastarostlivosti patrí všetko, čo prispeje k tomu, že si oddýchnete. Aktívne aj pasívne. Je to napr. meditácia, joga, spánok (určite 8 hodín denne), šport, bytie v prírode, masáž. Odpočinok od sociálnych sietí. Zdravé jedlo. Obmedzenie alkoholu a kávy. Patrí sem aj sýtenie pocitu bezpečia, mať v živote miesta a zdroje, z ktorých môžete čerpať, kde je vám dobre. Patrí sem aj terapia.

HRANICE vo vzťahoch. Ste naučení vyhovieť druhým a prispôsobiť sa. Myslieť na druhých a zabúdať na seba, na svoje potreby. Spadá sem určite schopnosť a učenie sa hovoriť nie. Uvedomovať si a oznamovať, čo chcete, ako si čo predstavujete. Učiť sa sledovať svoje potreby, oznamovať ich druhým jasne a slušne a predchádzať tým kolapsom a krízam vo vzťahoch, kde si necháte dlhodobo prekračovať svoje hranice, až to napríklad skončí dramaticky.

Zaobchádzať s PRESTIMULÁCIOU
Pretože sa vaša citlivá nervová sústava, ktorá hlboko spracováva jemné stimuly, ktoré si ani druhí nevšimnú, rýchlejšie unaví a preťaží, mali by ste sa naučiť s tým počítať. Brať do úvahy vaše citlivé telo a fakt, že si všímate veľké množstvo podnetov. Často si všimnete len tie vzťahové, že vás niekto nahneval, že sa trápite, čo ste urobili, že pochybujete, že nad všetkým premýšľate, domýšľate. Ale to, čo potrebujete upokojiť predovšetkým, je vaša nabudená nervová sústava. Ide hlavne o kratšie odpočinutie si od stimulácie počas dňa. Zatvorenie očí, uvedomenie si vášho dychu, zameranie sa na techniky „vypnutia“ mysle, ako je mindfulness.

Poznať svoju SOCIÁLNU DÔLEŽITOSŤ
Ako vysoko citliví ste sa naučili vyhýbať prestimulovaniu tým, že sa vyhýbate sociálnym situáciám alebo situáciám, v ktorých zažívate stres. Môžete mať životné obdobie, kedy si potrebujete od vzťahov alebo tlaku oddýchnuť a kedy čerpáte viac z prírody a nevyhľadávate toľko sociálne kontakty. Napríklad prežívate práve vyhorenie a potrebujete si dopriať hlboký odpočinok. Je ale dobré nezostávať v takejto izolácii roky a uvedomovať si svoju dôležitosť pre ostatných. Vaša citlivosť, jemnosť, opatrnosť, krehkosť, pokiaľ s nimi začnete nakladať tak, aby vám druhí neubližovali, sú veľmi dôležitými hodnotami pre spoločnosť.

Naša spoločnosť vysoko citlivých ľudí potrebuje❤️

VNÚTORNÁ HUDBA

Ľudské srdce je ako hudobný nástroj, obsahuje v sebe veľkolepú hudbu. Tá môže byť síce zatiaľ skrytá, ale existuje a čaká na vhodnú chvíľu, aby mohla prepuknúť, aby mohla byť vyjadrená – piesňou alebo tancom.

A tá chvíľa prichádza skrze lásku.

Ľudia bez lásky sa nikdy nedozvedia, akú vo svojom srdci nosia hudbu. Len vďaka láske môže byť táto hudba oživená, prebudená, len vďaka láske sa môže zrealizovať. Láska pôsobí ako spúšť, ako katalyzátor. A ak sa vo vašich srdciach nespustí onen proces vnútornej hudby, potom je to niečo iné, čo sa len ako láska tvári, ale čo láskou v skutočnosti nie je.

Ak vo vás začne prúdiť vnútorná hudba, potom je to láska. Pocítite zrazu hlboký súzvuk. Už to nie je disharmónia, je to nádherná harmónia. Už to nie je chaos, je to kozmos; život naberá novú kvalitu, jasavú kvalitu nebies!

Hľadajte ju, norte sa do lásky stále hlbšie – a jedného dňa narazíte na svoju vnútornú hudbu.
Potom už život nikdy nebude rovnaký.
Popravde, potom život ešte len začne.

(Láska na prvý pohľad duše)

#srdce #laska #hudba

OD LEVA K PANNE

Lilith v Levovi nás ešte pár dní učí, že nie je možné byť majstrom sveta 24/7, a to vo všetkých životných disciplínach. A hlavne, nie je to žiaduce! Učí nás, že nie je potrebné komukoľvek, najmä sebe, dokazovať, že mám právo na to byť, kým som. Učí nás ísť za tým, po čom naozaj zo srdca túžime, akokoľvek naivné alebo hlúpe to komu pripadá. Učí nás riskovať a nebáť sa posmechu pre naplnenie svojho sna. Učí nás divoko tancovať, z plného hrdla spievať, hýriť farbami, hlasno kričať, veselo sa baviť a vášnivo milovať, učí nás žiť, nie prežívať v rozumnej a prízemnej opatrnosti zablokovanej vlastnými strachmi z toho, čo by sa mohlo prihodiť, keby sme sami seba pustili naplno. Učí nás uvoľniť svoju spontaneitu, originalitu, tvorivosť, hravosť a dôjsť ku skutočnému, zdravému SEBA VEDOMIU!

Lilith v Panne nás posledné tri mesiace roku 2023 od 3.10. stiahne z prepätej energetickej hladiny dole na zem. Prinúti nás vytriezvieť a rozbehne svoju linku nutnosti demonštrovať svoju užitočnosť a nenahraditeľnosť, preukázať svoje právo na existenciu extrémnej až fanatickej pracovitosti. Vtiahne nás do sveta posadnutosti hyperkritickou analýzou života, do priestoru manickej fixácie na materiálne detaily bytia, do sveta obsedantnej potreby kompenzovať svoju patologickú neschopnosť citového uvoľnenia, emočného ponoru, partnerského odovzdania a prirodzenej sexuality akútnymi návalmi pracovného vyťaženia, dôležitých úloh, zodpovednosti za zdravie svoje i všetkých ľudí v dosahu, za záchranu prírody a života na Zemi en bloc.

No áno, tak sa to strieda…

Ja mám Lilith v Levovi, teším sa na panenské capnutie po hlave, teda, ehm, uzemnenie:)

Držme si klobúky♠️

#astrologia #lilith #lev #panna