PREVEDIEM ŤA ÚSKALIAMI TVOJEJ ŽIVOTNEJ CESTY

Srdečne Ťa pozdravujem a teším sa z Tvojej návštevy. Prinášam Ti povzbudenie, inšpiráciu, zamyslenie, ale aj radosť z poznania nového a oslobodzujúce pochopenie.

Si vítaný/á.

Ponúkam Ti sprevádzanie životnými výzvami a nečakanými cestami. Pri prekonávaní ťažkých životných etáp akoby sme prechádzali náročným terénom obsypaným črepinami skla, ktoré sa do nás hlboko vrývajú, a my máme pocit, že prejsť tento neľahký úsek je priam nemožné. V takýchto chvíľach je dobré obrátiť sa z tmy do svetla.

Ponúkam Ti svetlo nestrannej osoby a s ním aj oporu, blízkosť, otvorenosť, diskrétnosť, porozumenie a bezpodmienečné prijatie, tak potrebné na preklenutie hraničných situácií.

Terapia je zameraná na prežívanie autentických procesov, precítenie impulzov prenikajúcich z minulosti až k momentálnym stavom. Venujeme sa vonkajším aj vnútorným pocitom, všímame si telo i dušu, prechádzame z prítomnosti cez minulosť až do budúcnosti, ponárame sa dovnútra, k sebe a odtiaľ vychádzame von, k okoliu aj k tomu, čo nás presahuje.

Cestou k svojej duši sa vraciame k svojej nevinnosti. Naša duša si pýta pozornosť, záujem, náš čas a bezpodmienečnú lásku. Problém nastáva väčšinou vtedy, keď nepostupujeme v súlade s naším plánom, keď sa nesprávame k sebe ani k druhým tak, ako je nám prirodzene dané. Keď zabúdame na svoje životné poslanie. Prestávame byť naplnení, stávame sa odmietavými a zatrpknutými.

Ak sa chceme pohnúť ďalej a naplniť svoj život tým, prečo sme sem prišli, je dôležité s úctou prijať minulosť, stanoviť si ciele do budúcnosti, pochopiť svoju úlohu v tomto živote, odhaliť svoj skutočný zámer, a to všetko prepojiť s tvorivou radosťou objaviteľa a zvedavca, ukrytého v každom z nás.

Na tomto mieste. Nastal čas premeny. 

Je jeden vták, čo sám seba vždy zrodí znova. Fénix sa v asýrčine volá. Keď skončí ten vták päť storočí života svojho, sadne si na hniezdo a umrie tam vo voňavých látkach. Potom vraj z otcovho tela mladý sa narodí Fénix, čo má žiť toľko rokov, koľko žil jeho otec.

Len čo dospeje a má takú silu, že môže uniesť ťarchu, zoberie z koruny stromu hniezdo, otcov to hrob a svoju kolísku, a zľahka mávajúc krídlami, ho vzduchom prenesie do Mesta Slnka, kde ho položí pred chrám, pred jeho svätú bránu. Potom sa vydá na dlhú cestu. 

Oživne a letí ďalej svetom. Znovuzrodený. V plnej prázdnote. S neochvejným poznaním. V šťastnom objatí vlastných žeravých krídel.

Ty si ten FÉNIX.

MÔJ ČAS

Postav sa k stromu a predstav si, že Ti s ním je veľmi dobre. Táák. Usmej sa a objím ho. Alebo ho len chyť za pačesy. A teraz zapózuj. Krása!

Rozhliadni sa navôkol. Čo vidíš? Nie je tam nič, čím by si už dávno neprešla. Nie je tam nikto, kým by si už dávno nebola. Opakuje sa to. Nie preto, aby si si ublížila ani preto, aby si sa poučila. Opakuje sa to, aby si zistila, že je to len sen, ktorému si uverila.

A navyše opakovanie je matkou múdrosti. Alebo skôr nutnosti. Nikdy mi veľmi nešlo. Som viac za to neopakovateľné. To, čo sa nezasekáva roky na tom istom mieste ako poškriabaná platňa.

Neopakovateľnosť okamihu. Memento mori.

Tak sa len opri o strom, zhlboka dýchaj a poriadne si vychutnaj svoju časovú slučku.

#memento #mori #moj #cas #moj #strom #moj #zivot #muj #cas #je #pouhopouhe #prozatim

UMIERNENOSŤ POMÁHA VYSTÚPIŤ Z EXTRÉMOV

🌹Zbiera silu a odvahu, sústredí sa a nachádza v sebe pokoj a vyrovnanosť. Cíti, ako v samom strede jej bytia ožívajú drak a fénix. Ovíjajú sa okolo seba, objímajú sa a vlnia, šupiny prepletajú perím, až sa zdá, že sa vzájomne prelínajú. Obtáčajú jeden druhého, je to nekonečný boj o nadvládu, ktorý na seba berie uhladenú podobu valčíka, krok sem, krok tam, dať a vziať, k sebe a od seba.

💃🏼Víria okolo nej takou rýchlosťou, až sa jej točí hlava. Riadi ich tanec, a ak je treba, krotí jedného či druhého, aby udržala rovnováhu a harmóniu medzi nimi. Zem a nebo, oheň a voda, muž a žena, letné teplo umožňujúce bujný rast a spaľujúci mráz zimného severáku. Protiklady, ktoré prechádzajú jeden do druhého v nekonečnom prúde vzájomného striedania, jin a jang. Sú v totálnej rovnováhe, zmyslom jedného je utvárať opak druhého, vzájomne sa vymedzujú ako protipóly.

🤎Bez vody sa z ohňa stáva ničivý požiar, ktorý sa vymyká akejkoľvek kontrole a necháva za sebou len prázdne spálenisko, dokiaľ sa sám nevyčerpá a nevyhasne. Bez ohňa sa z vody stáva temná povodeň, ktorá všetko zaplaví, až zostane len nehybná hladina, tiché zrkadlo ničoty. Ale vďaka tomu, že jeden druhému dávajú hranice, prestávajú ničiť a stávajú sa životodárnymi, jeden mierni druhého a vzájomne dosahujú presnej rovnováhy, pretože prevaha jedného by znamenala skazu druhého.

Význam: Harmónia a vyváženosť, vyrovnanie protikladov, liečenie. Zmiernenie extrémov, sebaovládanie, schopnosť ovládnuť zvrchované sily a účelne ich využiť. Keď protiklady nechávaš oddelené, upieraš im ich schopnosť zjednotenia. Pokiaľ im umožníš, aby sa riadene spojili, a pochopíš, čo jeden poskytuje druhému, môže vzniknúť nádherná syntéza. Niekedy to, čo bráni spojeniu, je iba akási stena presvedčenia. A táto neviditeľná stena sa začne rozpadať, akonáhle prestaneš byť skostnatený a pochopíš, že existuje viacero spôsobov vnímania sveta.

#tarot #vyklad #tarotskrytychsvetu #miernost #umirnenost #mier #shadowscapestarot

MYSLI NA SEBA

Niekedy je najmúdrejšie, najšikovnejšie a najsúcitnejšie riešenie vytvoriť si pevné hranice s druhým človekom: presadiť svoju potrebu, prekročiť „malo by sa“, ako keď preskočíme mláku, a postupovať rozhodným spôsobom, aby sme si ctili a chránili našu vlastnú integritu.

Vziať si späť svoje autonómne územie, oddeliť sa a uvedomiť si svoj psychický interiér, ktorý si dekorujeme podľa seba. Stretnúť sa s narcizmom, psychickým zneužívaním či zraňujúcou ľahostajnosťou s ohnivou (trochu dračou:-) a jasnou odpoveďou, vymedzením sa voči tomu.

Netýka sa to len externých stretnutí s druhými, ale aj tých vnútorných druhých. Tí sa vkrádajú vo chvíľach emocionálnej, psychickej a somatickej slabosti – hlasy, postavy a osoby, ktoré prichádzajú do nášho vnútorného sveta bez pozvania.

Často ich rozpoznáme podľa ich obohraného refrénu: „Niečo s tebou nie je v poriadku. Nie si ok. Zlyhala si. Nie si hoden toho, aby ťa skutočne chceli poznať. Nikto ťa nikdy nebude milovať, pokiaľ sa nestaneš niekým iným. Tvoja citlivosť nie je ani opodstatnená, ani vítaná. V skutočnosti sem nepatríš.“

Toto sú hlasy stratených a strachom pretkaných tieňových prvkov vlniacich sa naprieč generáciami a rodiacimi sa v podvedomých vodách nedostatočnosti a nespokojnosti so samým sebou.

Tieto vnútorné procesy, ktoré nás na nevedomej úrovni veľmi ovládajú, si tiež pýtajú svoje hranice. Ako keď vám do bytu vstúpi nezvaný hosť. Nevie, čo sa patrí a čo nie, a potrebuje, aby ste mu to ukázali. Aby ste vy určili, kde je jeho miesto. Pretože ak to neurobíme, tak sa tými bytosťami sami staneme. Na úrovni tela, srdca i mysle.

Odlíšiť sa od nich, udržať si vlastnú suverenitu a získať späť úplnosť toho, kto a čo naozaj sme. Nezdržiavať sa v prítomnosti a realite tých, ktorým chýba empatia a adekvátna reakcia. Už neplatí pravidlo ostať tam, kde sa to patrí, aby sme zapadli, boli slušní, aby sme zahŕňali láskou vyprahnutú púšť a opätovne sa nám vracali len zoschnuté ruže malého princa.

To, čo bolo zničené, môžeme obnoviť a postaviť znova. Inak. S jasným pohľadom, súcitom voči sebe a milosrdne smerom k svetu, ktorý nás učí nebyť fackovacími panákmi.

Áno, láskavo povedať NIE.

Keď si dovolíme, aby nás sprevádzala a po rozložení znova zložila Vítaná Zmena. Prostredníctvom jej podpory a dotyku dokážeme nahliadnuť do nového sveta.
Toho nášho.

Rozpovedz nový príbeh, obleč si cisárove nové šaty a mysli na seba!

#narcizmus #hranice #drak #pravda #citlivost #autentickost #nove #ja
#dostatok #spokojnost #uplnost #celistvost #empatia
#zmena #stastie #podpora #dotyk #laskavost
#pochopenie #porozumenie
#mysli #na #seba