Mindfulness – Všímavosť zameraná do vnútra

Učíme se ako byť s tým, čo je nepríjemné. Keď poznáme mechanizmus fungovania, je pre nás jednoduchšie to prijať a rozvíjať láskavosť k sebe, a následne aj nefalšovanú láskavosť k druhým. Toto vnútorné nastavenie veľmi podporuje vnútorné liečenie. IFS je skvelá metóda prieskumu a liečenia vnútorného priestoru mladých uviaznutých a zranených častí v nás. A stále má čím prekvapiť!

Zdroj: Internal Family Systems Česko

#internal #family #systems #ifs #therapy #mindfulness #terapia #hnev #strach #smutok #znechutenie #sebalaska

SOM DETEKTÍV ŽIVOTA

Hľadí na mňa priepasť. A ja jej pohľad opätujem. B. Wells

🌺Dalo by sa povedať, že terapeut pracuje ako záhradník. Sám nespôsobuje rast, neťahá rastlinu hore. Môžeme si predstaviť, že ju zalieva dodávaním podpory a uvoľňuje cestu k slnečnému svetlu zvyšovaním uvedomení. Pozícia záhradníka vedie k rešpektu voči kapacite a tempu klienta.

🌹Pomáham Vám uvedomiť si, ako fungujete vo svojom živote. Uvedomovanie fixovaných vzorcov umožňuje tieto vzorce používať vedome alebo ich zmeniť. Vďaka tomu môžete žiť svoj život slobodnejšie a zodpovednejšie.

🌼Pomáham Vám nájsť nové kreatívne spôsoby fungovania, aby sa rozširovali Vaše možnosti voľby. Uvedomenia sa dokážu rozvíjať práve v takomto vzájomnom kontakte, ktorý je na jednej strane pre klienta neobvykle podporujúci a súčasne mu prináša nečakané výzvy. Klienta prijímam a podporujem ako človeka, a zároveň spochybňujem jeho fixované vzorce.

🌸Perspektívu zameranú na človeka teda používam k zachyteniu obvyklých spôsobov fungovania, ktoré ako tvorivé prispôsobenia klientovi pomáhali k prežitiu v ťažkých podmienkach a ktoré mu stále pomáhajú cítiť sa bezpečne. Zároveň Vás však podporujem v objavovaní nových možností, které máte k dispozícii, a som tu pri prebudení Vášho potenciálu k rastu.

🪷Obecnou zmenou, na ktorú terapia cieli, je zvýšenie schopností klienta tvorivo sa prispôsobovať premenlivým životným podmienkam.

🥀Psychopatologické symptómy nevnímame ako niečo nefunkčné, čo je potrebné opraviť. Skôr ich vidíme ako pôvodne užitočnú stratégiu zvládania, ktorá ale neskôr v živote človeka obmedzuje, pretože je rigidná a neumožňuje kreatívne prispôsobovanie sa novým podmienkam.

🌷Terapia Vám pomáha nachádzať a precvičovať nové možnosti tvorivého prispôsobenia.

🌝 Radu Carla Rogersa: „Nemôžeš nikomu pomôcť bez toho, aby si riskoval sám seba” je teda možné doplniť o druhú časť: A taktiež nemôžeš nikomu pomôcť bez toho, aby si sa staral i sám o seba. „Súcit nie je len vnímavosť voči utrpeniu klienta, je taktiež vnímavosťou k vlastnému utrpeniu s cieľom porozumieť interakcii, ktorá vytvára terapeutický vzťah.“

🦋Rada to pre Vás risknem:) Všetko je možné a má svoj zmysel. Teším sa na stretnutie práve s Vami. Každý deň je novou príležitosťou. Napíšte mi.

#terapia #zmena

SEBA-NAPLNENIE & SEBA-DÔVERA

Žiť z vlastných dostupných zdrojov je prejavom sebahodnoty. Mám (si) čo ponúknuť a z toho môžem čerpať. Osamelí sa cítime, ak o sebe pochybujeme a máme pocit, že nemáme svetu, druhým, čo ponúknuť.

Bez egoizmu neprejdeme k láske, preto sa k nej potrebujeme dostať skrze seba. Od seba k druhým. Nie naopak. Willfried Nelles vo svojej knihe Život nemá zpátečku hovorí, že vo vývoji sa posúvame k slobode tým, keď milujeme seba aj tých druhých, to je skutočná láska. Tá však môže prísť, až keď prejdeme vlastným egoizmom a nájdeme toho Spravodlivého vo svojom srdci.

Poďme spoločne objaviť tú Láskavosť v nás, ktorá vie, že aj keď sme túto situáciu nezvládli úplne podľa svojich predstáv, neubudlo z našej sebahodnoty. Nie sme menej, ako sme boli pred hodinou.

✨Kto povie, čo je pre mňa dobré, keď to nepoviem ja? 
✨Kto skutočne môže za moje pocity? 
✨Čo sa stane, ak začnem rešpektovať svoje potreby? 

Pocity a emócie sú signálom k tomu, čo mám pre seba urobiť.

Zmenu môžeme vykonať, až keď sa začneme brať vážne. Akceptovaním samých seba sa dokážeme prehupnúť do konania, činu, ktorý potrebujeme spraviť.

Kríza nám ponúka priestor preskladať svoju hierarchiu hodnôt. A nakoniec sa dopracovať k tomu, že som láskyhodná a láskyschopná živá bytosť.

PREVEDIEM ŤA ÚSKALIAMI TVOJEJ ŽIVOTNEJ CESTY

Srdečne Ťa pozdravujem a teším sa z Tvojej návštevy. Prinášam Ti povzbudenie, inšpiráciu, zamyslenie, ale aj radosť z poznania nového a oslobodzujúce pochopenie.

Si vítaný/á.

Ponúkam Ti sprevádzanie životnými výzvami a nečakanými cestami. Pri prekonávaní ťažkých životných etáp akoby sme prechádzali náročným terénom obsypaným črepinami skla, ktoré sa do nás hlboko vrývajú, a my máme pocit, že prejsť tento neľahký úsek je priam nemožné. V takýchto chvíľach je dobré obrátiť sa z tmy do svetla.

Ponúkam Ti svetlo nestrannej osoby a s ním aj oporu, blízkosť, otvorenosť, diskrétnosť, porozumenie a bezpodmienečné prijatie, tak potrebné na preklenutie hraničných situácií.

Terapia je zameraná na prežívanie autentických procesov, precítenie impulzov prenikajúcich z minulosti až k momentálnym stavom. Venujeme sa vonkajším aj vnútorným pocitom, všímame si telo i dušu, prechádzame z prítomnosti cez minulosť až do budúcnosti, ponárame sa dovnútra, k sebe a odtiaľ vychádzame von, k okoliu aj k tomu, čo nás presahuje.

Cestou k svojej duši sa vraciame k svojej nevinnosti. Naša duša si pýta pozornosť, záujem, náš čas a bezpodmienečnú lásku. Problém nastáva väčšinou vtedy, keď nepostupujeme v súlade s naším plánom, keď sa nesprávame k sebe ani k druhým tak, ako je nám prirodzene dané. Keď zabúdame na svoje životné poslanie. Prestávame byť naplnení, stávame sa odmietavými a zatrpknutými.

Ak sa chceme pohnúť ďalej a naplniť svoj život tým, prečo sme sem prišli, je dôležité s úctou prijať minulosť, stanoviť si ciele do budúcnosti, pochopiť svoju úlohu v tomto živote, odhaliť svoj skutočný zámer, a to všetko prepojiť s tvorivou radosťou objaviteľa a zvedavca, ukrytého v každom z nás.

Na tomto mieste. Nastal čas premeny. 

Je jeden vták, čo sám seba vždy zrodí znova. Fénix sa v asýrčine volá. Keď skončí ten vták päť storočí života svojho, sadne si na hniezdo a umrie tam vo voňavých látkach. Potom vraj z otcovho tela mladý sa narodí Fénix, čo má žiť toľko rokov, koľko žil jeho otec.

Len čo dospeje a má takú silu, že môže uniesť ťarchu, zoberie z koruny stromu hniezdo, otcov to hrob a svoju kolísku, a zľahka mávajúc krídlami, ho vzduchom prenesie do Mesta Slnka, kde ho položí pred chrám, pred jeho svätú bránu. Potom sa vydá na dlhú cestu. 

Oživne a letí ďalej svetom. Znovuzrodený. V plnej prázdnote. S neochvejným poznaním. V šťastnom objatí vlastných žeravých krídel.

Ty si ten FÉNIX.

To Do list: Trpezlivosť, Úprimnosť, Vytrvalosť

🌹Utrpenie je vstupnou bránou milosti, ale netreba cez ňu vchádzať 30x.

🌹Viete v sebe nájsť dostatok sebalásky, aby ste sa vysporiadali s bolestivým odmietnutím, ktoré prebehlo na osobnej úrovni?

🌹Áno, môžem to urobiť, dovoľte si to, a už tým je to prežité. Aha, keď si to dovolím, možno to potom ani nebudem viac chcieť robiť.

🌹Mohla by som si v tom už konečne uveriť. Ta ne?

🌹Nikto iný ma v mojom živote neohrozuje.

🌹Vracajúce sa situácie môžeš prijať celkovo, a tým sa stávaš bezpodmienečne prijímajúcim človekom, ktorý nebude túto planétu zaťažovať svojimi negatívnymi odpormi.

🌹Každý vzťah v našom živote nám poskytuje príležitosť, aby sme našli hlbšie spojenie so svojím skutočným životným zámerom.

Možno
Navždy
Bolo slovo určené pre spomienky
nie pre ľudí.

#viva #forever

Ľudská skúsenosť je neprenosná🍀

Zmyslom života nie je cítiť blaženosť v každom okamihu, ale nájsť rovnováhu v celom spektre svojich emócií. Musíme si dovoliť byť svedkami každého rozmeru, akým môžu naše pocity prejsť. Zažiť všetko, čoho sú naše mysle a srdcia schopné.

Odstráňte tlak, ktorým samých seba ovplyvňujete, aby ste boli neustále šťastní a radostní. To nie je možné. Zbavte sa myšlienky, že zlyhávate, kedykoľvek sa cítite smutní, prázdni alebo nahnevaní. Úľava prichádza, keď sa ocitnete na mieste, z ktorého sa už nebudete snažiť súdiť za to, čo prirodzene cítite. Priblížte sa k sebe neposudzovaním svojho prežívania. 

Pozvite do tanca každú emóciu, myšlienku aj pocit, ktoré sa objavia, keď to najmenej čakáte. Takto sa dotknete surovej, mnohorozmernej a hlavne autentickej ľudskej skúsenosti. 

A budete naozaj cítiť, že žijete.

#skusenost #emocie #autenticita #pravda #pocit #cistota #zivot