Mindfulness – Všímavosť zameraná do vnútra

Učíme se ako byť s tým, čo je nepríjemné. Keď poznáme mechanizmus fungovania, je pre nás jednoduchšie to prijať a rozvíjať láskavosť k sebe, a následne aj nefalšovanú láskavosť k druhým. Toto vnútorné nastavenie veľmi podporuje vnútorné liečenie. IFS je skvelá metóda prieskumu a liečenia vnútorného priestoru mladých uviaznutých a zranených častí v nás. A stále má čím prekvapiť!

Zdroj: Internal Family Systems Česko

#internal #family #systems #ifs #therapy #mindfulness #terapia #hnev #strach #smutok #znechutenie #sebalaska

SOM DETEKTÍV ŽIVOTA

Hľadí na mňa priepasť. A ja jej pohľad opätujem. B. Wells

🌺Dalo by sa povedať, že terapeut pracuje ako záhradník. Sám nespôsobuje rast, neťahá rastlinu hore. Môžeme si predstaviť, že ju zalieva dodávaním podpory a uvoľňuje cestu k slnečnému svetlu zvyšovaním uvedomení. Pozícia záhradníka vedie k rešpektu voči kapacite a tempu klienta.

🌹Pomáham Vám uvedomiť si, ako fungujete vo svojom živote. Uvedomovanie fixovaných vzorcov umožňuje tieto vzorce používať vedome alebo ich zmeniť. Vďaka tomu môžete žiť svoj život slobodnejšie a zodpovednejšie.

🌼Pomáham Vám nájsť nové kreatívne spôsoby fungovania, aby sa rozširovali Vaše možnosti voľby. Uvedomenia sa dokážu rozvíjať práve v takomto vzájomnom kontakte, ktorý je na jednej strane pre klienta neobvykle podporujúci a súčasne mu prináša nečakané výzvy. Klienta prijímam a podporujem ako človeka, a zároveň spochybňujem jeho fixované vzorce.

🌸Perspektívu zameranú na človeka teda používam k zachyteniu obvyklých spôsobov fungovania, ktoré ako tvorivé prispôsobenia klientovi pomáhali k prežitiu v ťažkých podmienkach a ktoré mu stále pomáhajú cítiť sa bezpečne. Zároveň Vás však podporujem v objavovaní nových možností, které máte k dispozícii, a som tu pri prebudení Vášho potenciálu k rastu.

🪷Obecnou zmenou, na ktorú terapia cieli, je zvýšenie schopností klienta tvorivo sa prispôsobovať premenlivým životným podmienkam.

🥀Psychopatologické symptómy nevnímame ako niečo nefunkčné, čo je potrebné opraviť. Skôr ich vidíme ako pôvodne užitočnú stratégiu zvládania, ktorá ale neskôr v živote človeka obmedzuje, pretože je rigidná a neumožňuje kreatívne prispôsobovanie sa novým podmienkam.

🌷Terapia Vám pomáha nachádzať a precvičovať nové možnosti tvorivého prispôsobenia.

🌝 Radu Carla Rogersa: „Nemôžeš nikomu pomôcť bez toho, aby si riskoval sám seba” je teda možné doplniť o druhú časť: A taktiež nemôžeš nikomu pomôcť bez toho, aby si sa staral i sám o seba. „Súcit nie je len vnímavosť voči utrpeniu klienta, je taktiež vnímavosťou k vlastnému utrpeniu s cieľom porozumieť interakcii, ktorá vytvára terapeutický vzťah.“

🦋Rada to pre Vás risknem:) Všetko je možné a má svoj zmysel. Teším sa na stretnutie práve s Vami. Každý deň je novou príležitosťou. Napíšte mi.

Citácie z knihy pre terapeutov:
Jan Roubal – Nepřekážet naději

#terapia #zmena

SEBA-NAPLNENIE & SEBA-DÔVERA

Žiť z vlastných dostupných zdrojov je prejavom sebahodnoty. Mám (si) čo ponúknuť a z toho môžem čerpať. Osamelí sa cítime, ak o sebe pochybujeme a máme pocit, že nemáme svetu, druhým, čo ponúknuť.

Bez egoizmu neprejdeme k láske, preto sa k nej potrebujeme dostať skrze seba. Od seba k druhým. Nie naopak. Willfried Nelles vo svojej knihe Život nemá zpátečku hovorí, že vo vývoji sa posúvame k slobode tým, keď milujeme seba aj tých druhých, to je skutočná láska. Tá však môže prísť, až keď prejdeme vlastným egoizmom a nájdeme toho Spravodlivého vo svojom srdci.

Poďme spoločne objaviť tú Láskavosť v nás, ktorá vie, že aj keď sme túto situáciu nezvládli úplne podľa svojich predstáv, neubudlo z našej sebahodnoty. Nie sme menej, ako sme boli pred hodinou.

✨Kto povie, čo je pre mňa dobré, keď to nepoviem ja? 
✨Kto skutočne môže za moje pocity? 
✨Čo sa stane, ak začnem rešpektovať svoje potreby? 

Pocity a emócie sú signálom k tomu, čo mám pre seba urobiť.

Zmenu môžeme vykonať, až keď sa začneme brať vážne. Akceptovaním samých seba sa dokážeme prehupnúť do konania, činu, ktorý potrebujeme spraviť.

Kríza nám ponúka priestor preskladať svoju hierarchiu hodnôt. A nakoniec sa dopracovať k tomu, že som láskyhodná a láskyschopná živá bytosť.

PREVEDIEM ŤA ÚSKALIAMI TVOJEJ ŽIVOTNEJ CESTY

Srdečne Ťa pozdravujem a teším sa z Tvojej návštevy. Prinášam Ti povzbudenie, inšpiráciu, zamyslenie, ale aj radosť z poznania nového a oslobodzujúce pochopenie.

Si vítaný/á.

Ponúkam Ti sprevádzanie životnými výzvami a nečakanými cestami. Pri prekonávaní ťažkých životných etáp akoby sme prechádzali náročným terénom obsypaným črepinami skla, ktoré sa do nás hlboko vrývajú, a my máme pocit, že prejsť tento neľahký úsek je priam nemožné. V takýchto chvíľach je dobré obrátiť sa z tmy do svetla.

Ponúkam Ti svetlo nestrannej osoby a s ním aj oporu, blízkosť, otvorenosť, diskrétnosť, porozumenie a bezpodmienečné prijatie, tak potrebné na preklenutie hraničných situácií.

Terapia je zameraná na prežívanie autentických procesov, precítenie impulzov prenikajúcich z minulosti až k momentálnym stavom. Venujeme sa vonkajším aj vnútorným pocitom, všímame si telo i dušu, prechádzame z prítomnosti cez minulosť až do budúcnosti, ponárame sa dovnútra, k sebe a odtiaľ vychádzame von, k okoliu aj k tomu, čo nás presahuje.

Cestou k svojej duši sa vraciame k svojej nevinnosti. Naša duša si pýta pozornosť, záujem, náš čas a bezpodmienečnú lásku. Problém nastáva väčšinou vtedy, keď nepostupujeme v súlade s naším plánom, keď sa nesprávame k sebe ani k druhým tak, ako je nám prirodzene dané. Keď zabúdame na svoje životné poslanie. Prestávame byť naplnení, stávame sa odmietavými a zatrpknutými.

Ak sa chceme pohnúť ďalej a naplniť svoj život tým, prečo sme sem prišli, je dôležité s úctou prijať minulosť, stanoviť si ciele do budúcnosti, pochopiť svoju úlohu v tomto živote, odhaliť svoj skutočný zámer, a to všetko prepojiť s tvorivou radosťou objaviteľa a zvedavca, ukrytého v každom z nás.

Na tomto mieste. Nastal čas premeny. 

Je jeden vták, čo sám seba vždy zrodí znova. Fénix sa v asýrčine volá. Keď skončí ten vták päť storočí života svojho, sadne si na hniezdo a umrie tam vo voňavých látkach. Potom vraj z otcovho tela mladý sa narodí Fénix, čo má žiť toľko rokov, koľko žil jeho otec.

Len čo dospeje a má takú silu, že môže uniesť ťarchu, zoberie z koruny stromu hniezdo, otcov to hrob a svoju kolísku, a zľahka mávajúc krídlami, ho vzduchom prenesie do Mesta Slnka, kde ho položí pred chrám, pred jeho svätú bránu. Potom sa vydá na dlhú cestu. 

Oživne a letí ďalej svetom. Znovuzrodený. V plnej prázdnote. S neochvejným poznaním. V šťastnom objatí vlastných žeravých krídel.

Ty si ten FÉNIX.

ŽIŤ JE ŽIVOT

Život je úžasný.
A potom je otrasný.
A potom je úžasný znova.
A medzi úžasným a otrasným je obyčajný, všedný a rutinný.
Nadýchni sa v úžasnom, zadrž dych v otrasnom, a relaxuj a vydýchni v obyčajnosti.
Je to proste srdcervúci, dušu uzdravujúci, úžasný a hrozný a obyčajný život zároveň.
A je to občas nezvládnuteľné, ale nakoniec uchvacujúco krásne.
A tak stále dokola.
Jednoducho život.

#zivot #live #is #life

TICHO

🌱Tichá, zrkadlová vnímavosť noci za splnu plnom hviezd sa odráža dolu v mlhavom jazere. Tvár bohyne noci, ktorá prináša hĺbku, mier a porozumenie, je na oblohe hlboko ponorená do meditácie. 

🌱Nastal vzácny okamih. Bude pre Teba ľahké spočinúť vo svojom vnútri a skúmať hĺbky svojho vnútorného ticha až do bodu, kde sa stretáva s tichom univerza.

🌱Nie je čo robiť, nie je kam ísť a tvoje vnútorné ticho preniká všetkým, čo urobíš. Ľuďom, ktorí sú zvyknutí na všetok ten hluk a dianie sveta, to môže byť nepohodlné. Nevadí. Vyhľadaj tých, ktorí dokážu súznieť s tvojím tichom, alebo si vychutnaj svoju samotu.

🌱Je načase ísť domov k sebe. Poznanie a porozumenie, ktorých sa Ti teraz dostane, sa prejaví neskôr, až tvoj život bude znova v aktívnejšej fáze. 

🌱Ovládla Ťa energia celku. Opantala Ťa, ty už nie si, je len celok. 

🌱V tomto okamihu, keď do Teba preniká ticho, môžeš pochopiť jeho význam.

🌱Časy sa menia, svet sa neustále premieňa, ale zážitok ticha, radosť z neho plynúca, zostávajú rovnaké. Je to to jediné, na čo sa môžeš spoľahnúť, jediné, čo nikdy nezanikne.

🌱Je to jediná vec, ktorú môžeš nazvať svojím pravým bytím.

#oshozentarot #ticho

UŽ HO NEMUSÍŠ POZOROVAŤ CEZ KĽÚČOVÚ DIERKU, UŽ HO MÔŽEŠ ŽIŤ

Nezabúdajte, že vaša jedinečnosť je to, čo vás robí krásnými.
Je základom vašej charizmy.
Zmyslom života nie je popopierať svoju inakosť a snažiť prispôsobiť sa davu, ale naopak ukázať ju svetu v plnej sile.
Začať byť hrdý/á na seba a svoju cestu.
Začať si viac vážiť seba, taktiež znamená začať sa cítiť.
Už nedopúšťať situácie, v ktorých sa necítim dobre.
Prestať nad nimi len mávať rukou a hovoriť si: “To prežijem.”
Potom totiž naozaj len prežívate, ale nežijete.

#unikat #original #jedinecnost #zit #zivot #naplno #byt #sam #sama #sebou #sila #krasa #laska #just #a #girl