MAGICKÁ KUCHYŇA

Predstavte si, že ste po rodičoch zdedili doma magickú kuchyňu, z ktorej môžete získať akýkoľvek druh a množstvo jedla. Pretože vás vaši rodičia bezpodmienečne živili, naučili ste sa robiť to isté so svojimi deťmi. Sú šťastné, pretože milujú vaše jedlo. Je pre nich tak výživné a uspokojujúce, že sa nikdy neprejedajú ani netúžia po sladkostiach alebo inom nezdravom jedle. Nikdy nepoužijete jedlo na to, aby ste ich potrestali alebo motivovali. V dôsledku toho veria, že si zaslúžia byť dobre živené len preto, že sú vašimi deťmi. Nebojujú spolu, pretože veria v dostatok. Rozdávate ho aj priateľom, susedom a tým, ktorí jedlo potrebujú, len pre radosť zo zdieľania. Viete, že ho nemusíte hromadiť, pretože vaše zásoby jedla nikdy nedôjdu.

Potom jedného dňa zaklope na vaše dvere muž a ponúkne vašim deťom stály prísun pizze a sladkostí, pokiaľ sa o neho budú citovo starať. Pretože vy a vaše deti ste sýti a vidíte, že on sa o svoje vlastné deti dobre nestará, vaša odpoveď znie:
„Nie, ďakujeme, máme dosť vlastného jedla.“ Iný deň zaklope iný muž. Je ako vy – má mnoho detí, ktoré štedro živí a ktoré sú šťastné a spokojné. Priťahuje ho to do vašej magickej kuchyne, ale nepotrebuje ju, pretože rád varí a má veľa vlastného jedla. Jeho deti sa rady hrajú s vašimi a chceli by žiť vo vašom dome, ale pretože vedia, že sa o ne bude dobre starať, nech sa s vami stane čokoľvek, dôverujú mu, že rozhodne, kde budú žiť. Pozvete ho, aby s vami zdieľal váš domov, a milujete, ako si navzájom užívate výživu toho druhého. Vaše aj jeho deti si pochutnajú na rôznorodom jedle, ktoré vzniká vo vašej kuchyni.

Teraz si predstavte, že žijete v inej domácnosti. Ste veľmi chudobní a máte pre svoje deti málo jedla. Pretože sú vyhladované, najmladšie a najslabšie z nich neustále plačú a prosia vás, aby ste našli niekoho, kto by ich nakŕmil. Ich zúfalstvo je extrémne frustrujúce a často ich zatvárate do pivnice, aby ste ich nemali stále na očiach a nemuseli vidieť ich utrpenie. To je spôsob, akým vás rodičia naučili zvládať problémové deti. Aj keď sa ich snažíte ignorovať, stále počujete ich vzlykanie. Naliehavosť ich potrieb vás neustále niekde vzadu v mysli zožiera. Vaše staršie deti strácajú dôveru vo vašu schopnosť postarať sa o rodinu. Berú na seba povinnosti dospelých a nabádajú vás, aby ste pracovali tvrdšie, snažia sa zadržať alebo upokojiť tých v pivnici a zháňajú jedlo. Pretože tieto staršie deti nie sú dobre vybavené, aby zvládli takú úroveň zodpovednosti, stávajú sa rigidnými a kontrolujúcimi. Neustále kritizujú vaše pracovné návyky a výkon a vynakladajú obrovské množstvo energie na to, aby udržali deti v pivnici na uzde.

Keď muž s pizzou a sladkosťami mieri k vašim dverám, deti v pivnici ucítia jedlo už z diaľky. Prekypujú radosťou z predstavy, že budú konečne nakŕmené a možno aj prepustené z exilu. Vnímajú tohto muža ako svoj idol a sú ochotné urobiť čokoľvek, aby ho potešili. Vy a staršie deti ste hladní, vyčerpaní a ohromení tým, aké šťastné sú deti v suteréne, keď vidia muža s pizzou a sladkosťami. Možnosť, že sa nimi už nebudete musieť zaoberať a namiesto toho ich necháte pripútať sa k niekomu inému, je veľmi príťažlivá. V dôsledku toho, napriek určitým obavám ohľadom požiadaviek tohto muža a napriek zlej kvalite jeho jedla, súhlasíte vy a staršie deti s tým, že uspokojíte jeho emocionálne potreby výmenou za stály prísun jedla. Ukáže sa, že je občas hrubý, ale vaše mladšie deti sa boja hladu a návratu do pivnice. Navyše, hoci je muž s pizzou a sladkosťami skúpy, mladšie deti sú na nich závislé. Zakaždým, keď prídete s možnosťou, že ho vyhodíte, prehlušia vás.

Jedlo v tomto príbehu je v skutočnosti láska a deti sú vaše rôzne časti. Pokiaľ sa stotožňujete s prvým rodičom, ktorý má magickú kuchyňu, milujete a prijímate svoje časti bezpodmienečne – jednoducho preto, že sú vo vás – nebudú ich priťahovať falošné sľuby iných ľudí. A keď nájdete toho správneho partnera, vaše časti nebudú také závislé, žiadostivé, prehnane ochraňujúce alebo ľahko zraniteľné, aby vytvárali neustále drámy alebo vás nútili tolerovať zneužívanie. Namiesto toho bude každá z nich milovať vášho partnera rôznymi spôsobmi, obohatí vašu skúsenosť s intimitou, s vedomím, že pokiaľ im partner ublíži, ste tu pre nich a vysporiadate sa s tým.

Ak ste však ako väčšina ľudí, naučili ste sa od rodičov, rovesníkov a ďalších, vyhnať určité časti seba. Preto je pivnica vašej psychiky naplnená láskou vyhladovanými, zraniteľnými vnútornými deťmi. Pretože od vás dostanú tak málo, budú posadnuté hľadaním niekoho, o kom si myslia, že ich zachráni, a zo svojho zúfalstva vás oslepia voči chybám tejto osoby. Je teda pravdepodobné, že vás donútia vybrať si nesprávnu osobu, a potom, pretože sú také zraniteľné a potrebujú toľko lásky, vás buď donútia zostať s danou osobou príliš dlho, prehnane reagovať na vnímané zranenia od nej, alebo sa pokúsia kontrolovať, ako blízko alebo ďaleko k vám jej dovolíte sa dostať.

Kde teda môžete nájsť ekvivalent magickej kuchyne – nekonečnú fontánu lásky, z ktorej môžu vaše časti čerpať? Je to to najprirodzenejšie miesto: vaše Ja. To len vaše zranené časti boli presvedčené ostatnými a tým, ako ste s nimi v minulosti zaobchádzali, že ich jediná nádej na nájdenie lásky, po ktorej túžia, je vo vonkajšom svete.

#magic #kitchen #love

TRAUMA

🦋Trauma je ochorenie spomienkami, mení to, ako myslíme a cítime. Cestou k liečbe traumy je ovplyvniť tento systém. Srdce, trávenie a mozog spolu komunikujú prostredníctvom pneumogastrického nervu. Čo to znamená? Že emócie a myšlienky sa odzrkadľujú na tom, ako fungujú naše vnútornosti – tlkot srdca, rýchlosť a hĺbka dýchania, svalové napätie, trávenie, vylučovanie… akoby nám zovrelo vnútornosti. Pneumogastrický nerv sa označuje ako blúdivý. A cca 80% z neho vedie z tela do mozgu. A to treba využiť. Ako? Pohybom, rozprávaním a dýchaním. Ak sa zastavíme – spomalíme tep. Ak sa venujeme pohybu, cítime sa dobre. Ak pravidelne dýchame, uvoľníme sa. Spomína sa tiež všímavosť, teda mindfulness. Podľa štúdií cvičenie jogy výrazne zlepšuje stav traumatizovaného človeka.

🦋Zrútenie a odpojenie človeka od emócií je spojené so zažívacími problémami. Dochádza k spomaleniu činnosti srdca a k mäkkému dýchaniu. V okamihu kedy prevezme kontrolu dorzálny – vagový komplex, prestanú byť ostatní ľudia pre nás dôležití. Aj my prestaneme byť pre seba dôležití. Naše vedomie bude zostrené a prestaneme cítiť bolesť.

🦋Cestou k spracovaniu traumy je udalosť znovu začleniť do života.
🦋Traumu je možné prekonať vďaka odvahe a trpezlivosti.

🦋Cestou k uzdraveniu je prístup k emočnému mozgu a oprava/uzdravenie limbického systému – obnova normálnej funkcie amygdaly, všetkých tých bežných vecí, ako spánok, jedlo či vzťahy. Racionálny mozog nemá priame spojenie s emocionálnym. Jediná cesta vedie cez sebauvedomenie – všímavosť k sebe aj iným. Zdá sa, že trauma predovšetkým zasiahne emócie a práve uzdravenie emócií je cestou k spracovaniu traumy. V podstate sa snažíme obnoviť fungovanie mozgu v normálnej verzii. Mozog sa formuje používaním – je neuroplastický. Trauma časť mozgu vyradila, a tým nie sme schopní traumu spracovať. A my musíme toto fungovanie obnoviť, aby trauma mohla byť spracovaná.

🦋Trauma nás okráda o pocit, že máme život vo svojich rukách. A tak cestou je znovu prevziať zodpovednosť za svoju myseľ a telo. Nebáť sa myslieť a cítiť. Učiť sa stíšiť a zastaviť. Zachovať pokoj. Naučiť sa všímavosti a žiť v prítomnosti. A nemať pred sebou tajomstvá.

#trauma #bolest #emocie #terapia

MEDITÁCIA SPOJENIE S DUŠOU

Nahmatáš si tlkot svojho srdca a pomaly s ním splynieš. Vtedy Tvoje Ja k tebe prichádza. Ty si svoje Ja, ty si stále sám/sama so Sebou, len si to musíš uvedomiť. Otvoríš sa tomu prepojeniu v hlbokom nádychu a výdychu, vtedy začne srdce biť hlasnejšie a ty cítiš zvyšujúcu sa intenzitu vášho spojenia.

Srdce ťa dovedie do cieľa. Dovoľ mu to. Dýchate spolu, ste Jedno. Ty, tvoja duša a srdce, ktoré je kompasom. Predstav si, ako z tvojho srdca vyžaruje sila tvojej duše, ako obohacuje tvoju auru a preniká z tela von do sveta, ktorý pozitívne ovplyvňuješ.

Požiadaj svoju dušu, aby tu s tebou stále bola. Popros svoje Ja, aby neodchádzalo.

💫Uvedom si toto vzácne spojenie, ktoré nenahradí nič iné. Ste spolu a kráčate ďalej životom neoddelene.

#meditacia #afirmacie #youtube

PARALELNÉ VZŤAHY

Paralelný milenecký vzťah znamená, že sa s niekým intímne stýkate na dvoch miestach. Je jedno, či na emočnej alebo fyzickej rovine. V realite vášho života veľmi intímne prepájate svoj život s niekým v dvoch poliach. Keď máte veľmi intímny vzťah, znamená to, že si niekoho pustíte do svojej najintímnejšej zóny a vaše energetické polia sa navzájom veľmi ovplyvňujú.

Žijete dva životy.

A pritom ich musíte oddeľovať a držať neprepojené. To vytvára istý druh rozdvojenia. Naznačuje to oddelenosť, ktorú má dotyčný v sebe. Má v sebe oddelené nejaké časti, nejaké aspekty života, pri ktorých má podvedomé alebo vedomé presvedčenie, že nejdú prepojiť. Napríklad: láska a peniaze, túžba a stabilita, nežnosti a manželstvo, sex a dlhodobý vzťah… Odráža to nevieru, že všetky kvality, ktoré potrebujem k svojmu dobrému pocitu, môžem žiť v rámci jedného vzťahu.

V takomto prípade si vyberiete partnera s tou kvalitou, ktorá je pre vás najdôležitejšia. Na tie ostatné, „doplnkové“, rezignujete, alebo si ich dopĺňate niekde mimo partnerstva, pričom často tieto kvality u svojho partnera už ani nečakáte a ani sa nesnažíte rozvíjať. Sú i situácie, keď sa ony kvality v rámci partnerstva v prepojenej forme ponúkajú, ale človek, ktorý má v sebe presvedčenie o ich oddelenosti, sa v rámci svojho čiernobieleho videnia „buď jedno, alebo druhé“ zľakne a situáciu neprijíma. Bojí sa, že zmizne to druhé, kvôli čomu vo vzťahu je.

Napríklad môže existovať presvedčenie: Keď bude moja žena vášnivá a uvoľnená milenka, nebude už dobrou a spoľahlivou matkou našim deťom. I takto „podivne“ naše podvedomie môže byť nastavené. Ide o presvedčenie našich predkov, ktoré automaticky z nášho rodu vstrebávame. 

U žien sa môžeme napríklad stretnúť s presvedčením: Muž, ktorý je dobrým a pozorným milencom a oceňuje ženy, nie je vhodný pre manželstvo a otcovstvo. Majú podozrenie, že takýto muž bude neverný. Tým pádom nebude vytvárať stabilné zázemie. Radšej teda za manžela uprednostnia muža, ktorý má ako milenec značné „rezervy“.

Pokiaľ váš milenecký vzťah vedie k uvedomeniu si, v ktorých oblastiach veríte na oddelenosť, a ste ochotní s tým pracovať, potom môže dobre poslúžiť k ďalšiemu vývoju. Dáva vám možnosť utvárať svoj život smerom k prepojeniu rozdelených aspektov. Uvedomiť si, že na jednom mieste môžete mať ďaleko viac než bola minulá kolektívna skúsenosť na poli partnerstva. Môžete z týchto programov vykročiť. Fakt je možné mať všetko:)

Keď sme s tým správnym človekom, tak to funguje.

#parallel #universe #vztah #laska #je #nevera #trojuholnik #muz #zena #vasen #neznost #manzel #otec #milenec #manzelka #matka #milenka #partnerstvo #sex #stabilita #deti #tuzba #kvalita #intimita #zivot #fyzicky #psychicky #spojenie #pravost #funkcnost