Bude to tak, ako sa to stane🌞

Najťažšie je prijať, že to určite bude lepšie aj keď emočne slabšie, ale to neznamená horšie. Silnejšie bijúce srdce neodzrkadľuje intenzitu lásky. Vedecky majú ženy menšie srdce ako muži, znamená to, že menej ľúbia?:)

Radšej chcem niečo mať, ako nemať nič, ale za to niečo sa platí omnoho vyššia daň. Všetko je vývoj, všetko prejde. Čo platilo dnes, zajtra už neplatí. Preto je dôležité sa upokojiť.

Ubližuje Ti vytvorená predstava, ako by to malo byť, nie skutočnosť, ako to je. Prisúdila si mu niečo, čo nebola pravda, a to Ťa sklamalo. Akonáhle tú realitu vezmeš na vedomie, môžeš sa od nej odpútať.

Len tak si kráčaš, ako živá bodka na tom šírom svete. Keď prechádzam lesom, cítim sa maličká oproti tej veľkoleposti, ale zároveň obrovská v pokore a pominuteľnosti. Viem, že toto raz skončí, to ma oslobodzuje a dovoľuje mi ľahšie dýchať, pretože sa nemusím upínať na nič, čo sa hýbe rýchlejšie ako mračná na oblohe. Prijímam, ako to je.

Neboj sa pocítiť úľavu. Tvoje telo Ti vždy napovie. Pri správnych ľuďoch sa budeš prirodzene cítiť pokojne. Skúška správnosti sa vždy udeje a nenechá na seba dlho čakať. Opri sa o jednoduchosť a priamočiarosť. Ohňostroje sú poväčšine oslepujúce.

A nezabudni si dobre vybrať, nie podľa snov, ale podľa viditeľnej pred Tebou stojacej skutočnosti. Za svoj život si zodpovedáš a takto je to v poriadku. Uisti sa, že dokážeš žiť s dôsledkami svojho rozhodnutia. Skús byť konzistentný/á a pravdivý/á vo všetkých jeho polohách, nie len vtedy, keď to vyhovuje Tebe. To by bolo príliš prvoplánové. A ty chceš ísť predsa hlbšie.

V tomto krátkom živote, ako veľa a ako málo máme naozaj vo svojich rukách?

Keď mi je ťažšie, chodím sa prechádzať do lesa. Keď mi je ľahko, tiež. Tam nachádzam pravdu a vnímam podstatu bytia. Les ma upokojuje nezištne. Je nádherné žiť v tichu. Pozývam Ťa doň.

#les #ticho #podstata

Ach, pestujme láskavosť🌸

Človek vie byť veľmi nepríjemný tvor a svojím neokrôchaným prístupom dokáže aj dosť ublížiť, ale aj keď mi pretečú nervy, tak môžem povedať: ,,Mohli by ste si, prosím, dať tie tašky dole, nech si sadnem?” miesto: ,,Dajte si dole tie tašky, nie ste tu sama!” Nepoznáme kontext, nepristupujme k druhým na základe svojej momentálnej nálady.

Láskavosť nie je o presadzovaní svojej vôle, že som lepšia ako ty, ale je o udržiavaní rešpektu a empatie aj vo chvíľach nezhody a konfrontácie.

Môžem si určiť hranice, povedať nie, poukázať na nepekné správanie, postaviť sa za seba, a stále byť milým človekom. To všetko sú životne dôležité súčasti starostlivosti o seba a zdravých medziľudských vzťahov. Ovládať svoje emócie v emočnom vypätí je umenie.

Požiadať, aby si so mnou komunikoval úctivo, aj keď je situácia nepríjemná a ty sa so mnou konfrontuješ. O čo hladšou sa môže potom stať i keď má svoje úskalia? Ako keď mi revízorka dávala pokutu s istou pokorou a milým prístupom, až som jej to zaplatila s radosťou:) Neponížila ma a nepotrebovala si skrze mňa uplatniť svoju moc. Asertivita, založená na láskavosti a empatii, podporuje vzájomné porozumenie a psychickú pohodu.

Takže, zatiaľ čo láskavosť môže zahŕňať prispôsobenie sa iným, vyžaduje si aj asertivitu pri ochrane vlastných potrieb a hodnôt. A samozrejme, vzájomnú úctu. V konečnom dôsledku ide o nájdenie rovnováhy medzi láskavosťou a sebaúctou.

Môžeš byť láskavá osoba a tiež:

 • povedať nie
 • uprednostniť svoje potreby
 • určiť si hranice
 • nesúhlasiť s ostatnými
 • byť úprimná
 • poukázať na neprijateľné správanie
 • odísť z nevyhovujúceho prostredia
 • robiť chyby, aj tie blbé
 • postaviť sa za seba
 • chrániť svoj čas i prostredie
 • nebáť sa vnímať veci citlivo

Zrelosť si uvedomuje, že nie každé spojenie musí trvať večne, aby malo zmysel.

#kindness #laskavost