DAJ TOMU ŠANCU

Rôzne témy, s ktorými sa vo svojich životoch potýkate, odlišné spôsoby práce, ktoré vyhovujú práve vášmu naturelu, zároveň spoločná cesta, ktorá samotná je výsledkom a prináša svoje plody.

Otvorenosť, úprimnosť, nový pohľad, prijatie, autentickosť a úplné odovzdanie sa procesu sú u mňa samozrejmosťou.

Kupujte žetonky🎢
Vždy sa na vás veľmi teším.
Ste mojou neoddeliteľnou súčasťou.

Viac info: alica.polomska@gmail.com
Whatsapp: 0908 687 978

#terapia #terapeut #poradenstvo #alica #krajinazazrakov

BYŤ SÁM SEBOU UPROSTRED BÚROK ŽIVOTA

V rámci Internal Family Systems Therapy sa energia Self – Ja – Zvedavý pozorovateľ vyznačuje 8 podpornými vlastnosťami.

Zámerne túto energiu rozvíjame tak, aby sme boli schopní regulovať naše menej zrelé časti a obranné mechanizmy, ktoré sa nám spúšťajú.

Všetci v sebe tieto schopnosti a podporu máme!

🦋Pokoj

 • pokoj bez ohľadu na okolnosti
 • schopnosť reagovať na spúšťače vo vašom prostredí menej automatickými a extrémnymi spôsobmi

🦋Jasnosť

 • schopnosť presne vnímať situácie bez skreslenia extrémnymi presvedčeniami a emóciami
 • schopnosť zachovať si objektivitu o situácii, na ktorej má človek vlastný záujem
 • schopnosť rozpoznať vlastnú zaujatosť alebo predpojatosť a potom hľadať hlbšie porozumenie

🦋Zvedavosť

 • silná túžba vedieť alebo dozvedieť sa niečo nové o téme, situácii alebo osobe nehodnotiacim spôsobom
 • dokázať žasnúť nad svetom a nad tým, ako veci fungujú

🦋Súcit

 • byť prítomný s otvoreným srdcom a vážiť si druhých i seba bez nutkania opraviť ich, zmeniť, vzdialiť sa alebo ich súdiť
 • intuitívne porozumenie tomu, že záťaž alebo utrpenie druhých vás ovplyvňuje kvôli vášmu prepojeniu s nimi

🦋Sebadôvera

 • udržať si schopnosť zostať plne prítomný v situácii a efektívne zvládnuť alebo napraviť všetko, čo sa stane
 • mať vnútorne ukotvený rast, ktorý pochádza z predchádzajúceho liečenia tráum a zlyhaní
 • chápať, že k životu a učeniu patrí robiť chyby

🦋Odvaha

 • sila tvárou v tvár hrozbe, výzve alebo nebezpečiu
 • podnikať kroky k dosiahnutiu cieľa, ktorý by ostatní považovali za zahlcujúci
 • prevziať plnú zodpovednosť za svoje činy a vykonať nápravu svojich chýb
 • ochota premýšľať nad svojím vnútorným svetom a skúmať ho

🦋Kreativita

 • využitie predstavivosti k vytváraniu originálnych nápadov
 • schopnosť vstúpiť do stavu „flow“, kde z nás spontánne plynie sebavyjadrenie a sme ponorení do potešenia z danej aktivity
 • schopnosť efektívneho učenia a riešenia problémov samostatne alebo s ostatnými

🦋Prepojenosť

 • stav, keď se cítite byť súčasťou väčšej entity, ako je partnerstvo, tím, komunita, organizácia
 • schopnosť uvoľniť svoju obranu pred ostatnými, pretože viete, že nebudete súdení ani ovládaní
 • mať komunitu a/alebo spiritualitu, ktorá človeku pomáha vyrovnať sa s realitou spôsobom, ktorý presahuje okolnosti

#ifstherapy

SOM DETEKTÍV ŽIVOTA

Hľadí na mňa priepasť. A ja jej pohľad opätujem. B. Wells

🌺Dalo by sa povedať, že terapeut pracuje ako záhradník. Sám nespôsobuje rast, neťahá rastlinu hore. Môžeme si predstaviť, že ju zalieva dodávaním podpory a uvoľňuje cestu k slnečnému svetlu zvyšovaním uvedomení. Pozícia záhradníka vedie k rešpektu voči kapacite a tempu klienta.

🌹Pomáham Vám uvedomiť si, ako fungujete vo svojom živote. Uvedomovanie fixovaných vzorcov umožňuje tieto vzorce používať vedome alebo ich zmeniť. Vďaka tomu môžete žiť svoj život slobodnejšie a zodpovednejšie.

🌼Pomáham Vám nájsť nové kreatívne spôsoby fungovania, aby sa rozširovali Vaše možnosti voľby. Uvedomenia sa dokážu rozvíjať práve v takomto vzájomnom kontakte, ktorý je na jednej strane pre klienta neobvykle podporujúci a súčasne mu prináša nečakané výzvy. Klienta prijímam a podporujem ako človeka, a zároveň spochybňujem jeho fixované vzorce.

🌸Perspektívu zameranú na človeka teda používam k zachyteniu obvyklých spôsobov fungovania, ktoré ako tvorivé prispôsobenia klientovi pomáhali k prežitiu v ťažkých podmienkach a ktoré mu stále pomáhajú cítiť sa bezpečne. Zároveň Vás však podporujem v objavovaní nových možností, které máte k dispozícii, a som tu pri prebudení Vášho potenciálu k rastu.

🪷Obecnou zmenou, na ktorú terapia cieli, je zvýšenie schopností klienta tvorivo sa prispôsobovať premenlivým životným podmienkam.

🥀Psychopatologické symptómy nevnímame ako niečo nefunkčné, čo je potrebné opraviť. Skôr ich vidíme ako pôvodne užitočnú stratégiu zvládania, ktorá ale neskôr v živote človeka obmedzuje, pretože je rigidná a neumožňuje kreatívne prispôsobovanie sa novým podmienkam.

🌷Terapia Vám pomáha nachádzať a precvičovať nové možnosti tvorivého prispôsobenia.

🪻Radu Carla Rogersa: „Nemôžeš nikomu pomôcť bez toho, aby si riskoval sám seba” je teda možné doplniť o druhú časť: A taktiež nemôžeš nikomu pomôcť bez toho, aby si sa staral i sám o seba. „Súcit nie je len vnímavosť voči utrpeniu klienta, je taktiež vnímavosťou k vlastnému utrpeniu s cieľom porozumieť interakcii, ktorá vytvára terapeutický vzťah.“

🦋Rada to pre Vás risknem:) Všetko je možné a má svoj zmysel. Teším sa na stretnutie práve s Vami. Každý deň je novou príležitosťou. Napíšte mi.

Citácie z knihy pre terapeutov:
Jan Roubal – Nepřekážet naději

#terapia #zmena

TY TOMU DÁVAŠ ZMYSEL

🪷 Každá terapia je len objavovanie a prijímanie pravdy. A život je terapia, len ho tak treba vnímať.

Všetko, čo je v nás nevedomé, objavujeme u blížneho a podľa toho sa k nemu správame.

V súčasnosti ho už nepodrobujeme otravou jedom; nejdeme ho upáliť zaživa ani zavesiť na škripce; ale zraňujeme ho morálnymi verdiktmi vyslovenými s najhlbším presvedčením.

To, proti čomu s ním bojujeme, je zvyčajne naša vlastná menejcenná stránka. Nikto nenesie zodpovednosť za naše reakcie a správanie. Len my sami.

Život Vás pozýva každý deň k tomu, aby ste ho žili. Aj v smútku sa môžete tešiť. Aj v smútku sa deti na ulici hrajú, mačky si olizujú labky a zmrzlinár naberá svoje kopčeky. Život žije aj keď máte pocit, že sa zastavil. Dáva vám príležitosť vydýchnuť, pomaznať sa so svojím smútkom, odmietnuť radosť, hnevať sa naň, dupnúť si nohou a vykríknuť NIE! alebo SERIEM NA TEBA!

To všetko môžete, ale potom Vás aj tak naláka na svoj neutíchajúci pulz, na romantické západy slnka, nevhodné vtipy od kamaráta, trápne mlčanie pri tinder rande či vrúcne posedenie troch žien v jednej izbe, keď za oknom prší. Tie ženy vedia.

Opäť Vás do seba vtiahne, lebo odolať Životu je ako dať si len jednu tabuľku čokolády a tváriť sa, že takto mi to stačí. Poďte do života, je tu stále, 24/7 a nikdy neskončí. Ten Váš určite nie:)

#zivot #koniec #zaciatok #neverending #story #jung #terapia #zmysel #nevedomie #smutok #radost #ano #nie #pod #chod #bud