OSTROV FEŠÁKOV

Najviac sa bojíme odsúdenia druhými, ale za tým je ukrytá naša vlastná nespokojnosť s nami, čo ak budú mať tí druhí pravdu?

Sebaposudzovanie nás zráža na kolená. Každý však v sebe máme ten žiarivý kus dokonalosti (nie perfekcionizmu), ale takej hrejivej dostatočnosti, s ktorou sme občas v spojení, ale často na ňu zabúdame. Je to väčšia časť nás samých, ktorú môžeme vyživiť. Akokoľvek nám je prirodzené. Meditáciou, rozjímaním, modlitbou, prechádzkou, spirituálnou praxou alebo aj dobrým žitím, nezištným prístupom k životu, otvorenosťou k učeniu sa.

Všetko, čo robíme, čo sa o sebe učíme, sa stáva hnojivom na podporu tejto veľkolepej zložky v nás. A táto sýta bytosť v nás potom nemôže byť nikým nijako poškvrnená, nie je spiatočnícka, jej pôvab nikdy neupadne, pretože žije vo vyššej sfére vedomia, ktoré je dostupné tu a teraz.

Čo vyživujeme a podporujeme, to rastie. A ako iste vieme, kvalitným hnojivom sú aj sračky. Krajšie povedané zdanlivé chyby a omyly, ktoré robíme, pretože vďaka nim sa učíme a rastieme. A to je pohonná hmota večnej prirodzenosti a večného tela. V skutočnosti nám to pridáva ďalší rozmer, odtieň, nádych, stávame sa farebnejšími.

Žatva prichádza po utrpení. Poučení sa z vlastných tráum aj zlyhaní. A to, čo si z toho vezmeme, vyživí tú čistotu v nás, zrazu je to jasné a tak priezračné. Nemusí to byť jednoduché. Ale je v tom určitá dávka bezpečia. Mám sa kam v sebe vrátiť. Toto je moje doma. Som síce otlčený a možno trochu bezradný, ale viem viac ako som vedel včera. Všetko ostatné opadne a pohltí to zem.

Neberme to ako trest, učíme sa naprieč celým vývojom ľudstva. Každý kúsok pokory a milosti, ktoré na tejto ceste získame, pozdvihne našu vnútornú dokonalosť a pravosť. Vyživiť to nesmrteľné v nás. Prevziať plnú zodpovednosť za svoje slová, myšlienky aj činy. Vyleštime ten náš vnútorný drahokam. Je v poriadku robiť chyby, inak by to každoročné predvianočné upratovanie stratilo svoje čaro. A potom získame niečo nevyčísliteľnej hodnoty.

Čakám Vás na ostrove. Moji milí fešáci a fešáčky. Všetci ste krásni a hodnotní. Bez rozdielu. Ako od Mattela s čírom na hlave.

Krása je v očiach toho, kto sa pozerá.

#beauty #of #all #glow #me

ODPUSTILA SOM (SI)

🌼 Odpustiť znamená milovať. Seba. Ľúbiť sa. Tak silno, že som za každých okolností na seba dobrá. Láskavá. Že som k sebe milá a zhovievavá a mám so sebou trpezlivosť. Hlavne vtedy, keď sa to nedeje.

🌼 Odpustiť znamená ošetriť svoje srdce. Resuscitovať ho tu a teraz. Nenechať do neho pichať ostrými nástrojmi len preto, lebo mám obrovský strach. Dovoliť svojmu srdcu zostať otvorené a sálajúce, ale nie zneužívané.

🌼 Odpustiť znamená Mať sa. Tak, že keď sa samej seba dotknem, cítim každú bunku v tele. Život, ktorý mnou prúdi. Odpustiť je ako roztopiť svoje ľadové kráľovstvo v horúcej vani.

🌼 Odpustením si uctím svoju autentickosť. Nie je v tom žiadny tlak, žiadne musím ani chcem. Prichádza spontánne. Odpustenie sa nedá vynútiť.

🌼 Vlna odpustenia vezme všetkých. Niekedy vidíme druhých ako naše tŕne v nohách. Vďaka za to. Bez nich by sme ďaleko nezašli. Vždy to je cez neho alebo ňu. Cez to, pred čím si zatvárame oči i srdce.

🌼 Vidím v Tebe to malé bezradné dieťa, ktoré nevie. Nedokáže. Samo potrebuje pomoc. Ako koná stratené dieťa v dospelom tele? Zranený človek Ti predsa nemôže ublížiť. Len mu to uznaj. Buď prvý, kto ho konečne uvidí. Pravdivo. Aj keď to nie je lahodný pohľad. Odsúdiš ho? Keď uvidíš jeho, tak spoznáš aj seba. A objímeš ho. Prijatím. Uznáš to, čo si predtým nevidel. Omilostenie v priamom prenose.

🌼 Vidíš teraz tú iskru? Ten božský nábeh na kráľa či kráľovnú školského plesu? Teraz sa nimi už pokojne môžeš stať, neohrozuje Ťa viac nič. Odpustenie je cesta, ako uvidieť v sebe aj druhých to vzácne, čarovné, to ohromujúco dobré, neutopiť sa v sebazničujúcej melódii. Aby sme odpustili, niekedy musíme opustiť. Zanechať za sebou tú starú rozžutú pásku a pustiť si novú pieseň cez bluetooth.

🌼 Odpustením Ťa pripúšťam k sebe a milujem bez podmienok. Žijem s Tebou v ľahkosti a obklopení. Odpustenie je pre mňa vyslobodenie z nepochopenia. Teraz už viem, kto si. Vďaka Tebe som sa našla. Odpustenie je o uvoľnení dlhu. Voči sebe aj voči Tebe. Je to stíšenie a iskra milosti, ktorá nami prechádza.

🌼 Odpustenie je Duchom bezpodmienečnej lásky. Agent Milosti, konzultant Súcitu. Žiari svetlom porozumenia a vnútorného poznania.

#please #forgive #me #grace #light
#ally #I #love

POSUŇ SA K LEPŠIEMU POCHOPENÍM SÚVISLOSTÍ

✨Zmysel života nespočíva v jeho dokonalosti, ale v našej prostej každodennosti.

✨Každodennosť je skutočná prax života. Oživovať vlastný život neustále čerstvým dychom. Pozerať sa na svoj život jasným pohľadom, pretvárať ho a túto jasnosť uskutočňovať vo svojej každodennosti a pritom nestrácať samého seba z očí.

✨Konflikt je vždy v človeku, dokiaľ nie je vyriešený tam, nemôže byť vyriešený nikde inde.

✨Poď so mnou najprv svoj život citlivo rozložiť a potom ho znova zložiť tak, aby do seba všetko krásne zapadlo. A konečne objavíš, čo si tak dlho prehliadal/a. Aj tú dokonalosť ukrytú v povzdychu jednoduchosti.

✨Ponúkam Ti láskavý prístup s úctou k prežívaniu, ktorým si prechádzaš. Bezpodmienečné prijatie. Môžeš byť absolútne autentický/á. Individualita človeka je u mňa na prvom mieste.

✨Prevediem Ťa životnými výzvami a nečakanými zmenami. Spoločne odhalíme to skryté a boľavé a vynesieme oslobodzujúcu pravdu na svetlo sveta.

✨Venujem sa celostnému riešeniu problémov prostredníctvom všímavosti a vedomej pozornosti. Odhaľujeme nevidené, potlačené, nefunkčné a skladáme si úplne nový obraz o svojom živote.

✨Terapia využívaním funkčných postupov pomáha odhaliť skutočnú podstatu Tvojich problémov a odkrýva pravdu. Zoceľuje Ťa a posilňuje Tvoju dôveru v seba, takže sa vieš veciam pozrieť priamo do očí a zvládnuť ich.

✨Chcem sa s Tebou spojiť a cítiť Tvoje prežívanie. Hlboko vo mne je ukryté poznanie, ktoré ozvučí to Tvoje, prebudíš ho svojím hlasom, správou či mailom.

✨Sedenia prebiehajú v online priestore tak, aby si zachovali svoju intimitu a uctili prejavenú dôveru. Ponúkam Ti možnosti, nové pohľady a chápavé vhľady, nadšenie vykročiť vpred a zamilovať sa do svojho života.

✨Bolesť tu nie je preto, aby z Teba spravila zúfalca, je tu preto, aby Ťa zobudila. A keď si bdelý/á, zúfalstvo pomaly zmizne.

✨Možnosť online stretnutia cez Skype, Zoom, Teams, WhatsApp, Viber, Telegram Messenger.

✨alica.polomska@gmail.com

✨+421 908 687 978

✨ Možno sú všetky príšery nášho života princezné, ktoré len čakajú na okamih, keď sa uvidíme krásni a odvážni. A potom začne ozajstná zábava na kráľovskom dvore.

#new #me #therapy #zacni #od #seba

PRIJÍMANIE – PREKONANIE POCITU ODDELENOSTI OD OSTATNÝCH

Nie som len človek. Tu a teraz sa prejavujem na fyzickej úrovni v určitej podobe, ale moja podstata, esencia, je večná. V tomto pozemskom združení ma ohraničuje moje telo, prostredie, rodina, kultúra, spoločnosť aj výzvy a strachy, ktorým musím čeliť.

Viem, že sa obohacujeme navzájom a vzniká medzi nami synergia prežitého. Spolupráca, zdieľanie, súčinnosť. Keď sa od seba učíme a inšpirujeme tým, čím si niekto už dávno prešiel. Je v tom sila odovzdávania poznania, múdrosť nepoznaného a následné prijatie zmien, ktoré zveľadia a povznesú náš život. Na jemnohmotnej úrovni sme prepojení rovnocenne. Každý s každým. Prelíname sa. Tam žiadne obmedzenia nie sú, len splynutie.

Nezužujem svoje pole vnímania len na to, čo dokážem polapiť medzi dva prsty. Vidím viac. Chcem. Je to tam. Aj po rokoch rozbaľujem kinderko s obrovskými iskrami v očiach a sliny mi tečú po brade. Vždy sa poteším tej božskej iskre, dokonalosti, ktorá na mňa vybehne. Neostávam pri obale, zdvorilo a ohľaduplne preniknem do vnútra a uctím si jedinečné dary, ktoré ponúka každý z nás. Sme dobrí, správni, kompletní, jedineční. Sme milovaniahodní. Už teraz. Tak, ako sme.

Určite ste už zažili pocit bezpodmienečnej lásky. Mohol to byť okamih, keď ste prvýkrát uvideli svoje dieťa alebo keď ste sa zamilovali. Nech už to bolo čokoľvek, ten pocit si nás získal a táto láska je niečím viac než len obyčajnou spomienkou – tá láska ďalej prebýva v našom vnútri. Je bunkovým odkazom toho, kým sme v skutočnosti.

Bezpodmienečná láska uprednostňuje potreby druhých pred svojimi. Je čisto nesebecká a bezvýhradne pokorná. Nech už vo vonkajšom živote túžite po čomkoľvek, po dokonalom domove, perfektnom partnerovi, novom nablýskanom aute či po ďalšej vzrušujúcej skúsenosti – vždy je to len odraz túžby dostať sa k svojej podstate – túžby po stave bezpodmienečnej lásky. Dokým znova neobjavíme svoju nevinnosť otvoreného srdca, nikdy neprestaneme po týchto veciach, ľuďoch či miestach prahnúť.

Spôsob, akým vidíme druhého človeka, je len súborom našich vlastných projekcií. Neexistuje nikto okrem nás samých, kto by nás potľapkal po ramene zakaždým, keď dokážeme nahliadnuť za oponu vlastných projekcií a ušetriť druhú stranu od stretnutia s niektorým z našich tieňov. Použime svoje vzťahy ako zrkadlo svojej schopnosti milovať. Budeme k tomu potrebovať vytrvalosť, trpezlivosť a súcit ako sami so sebou, tak i s ostatnými. Zíde sa aj liečivá dávka zmyslu pre humor.

Láska k druhému ukazuje našu lásku k samým sebe. A nie je to len vecou najbližších. To, čo robím druhým, robím sám sebe. Preto to tak bolí, keď sme zlí, neprajní, naštvaní, bezohľadní, a vždy to vedie len do slepej uličky sebaobviňovania. Spôsob, akým reagujeme na neprívetivosť toho druhého, ukazuje našu úroveň sebalásky.

❤️Pri zhodnotení každej situácie je potrebné, aby sme činy merali kritériom bezpodmienečnej lásky. Ako by sa zachovala ona?❤️

#unconditional #love
#importance #of #gratitude
#patience
#compassion 
#endurance
#more #than #just #a #man
#splynutie #zdielanie #laska
#communion

alicapolomskaSpôsob, akým vidíme druhého človeka, je len súborom našich vlastných projekcií. Neexistuje nikto okrem nás samých, kto by nás potľapkal po ramene zakaždým, keď dokážeme nahliadnuť za oponu vlastných projekcií a ušetriť druhú stranu od stretnutia s niektorým z našich tieňov. Použime svoje vzťahy ako zrkadlo svojej schopnosti milovať. Budeme k tomu potrebovať vytrvalosť, trpezlivosť a súcit ako sami so sebou, tak i s ostatnými. Zíde sa aj liečivá dávka zmyslu pre humor.

Láska k druhému ukazuje našu lásku k samým sebe. A nie je to len vecou najbližších. To, čo robím druhým, robím sám sebe. Preto to tak bolí, keď sme zlí, neprajní, naštvaní, bezohľadní, a vždy to vedie len do slepej uličky sebaobviňovania. Spôsob, akým reagujeme na neprívetivosť toho druhého, ukazuje našu úroveň sebalásky. Pri zhodnotení každej situácie je potrebné, aby sme činy merali kritériom bezpodmienečnej lásky. Ako by sa zachovala ona?