AKROBATKA ŽIVOTA

Zalievam si čaj, šálka tesne pri okraji stola ako odhodlaná akrobatka bázlivo prekračujúca vytýčené hranice. Aj by ju to bavilo robiť častejšie, ale niekedy to bolí. Niekedy dosť. A o part time job prekračovania hraníc nemá práve záujem.

Veľa, množstvo, kvantum vecí si uvedomila a teraz sa to zaradom učí zabúdať.

Má pocit, že sa sem prišla odnaučiť všetko, čím sa kedy vo svojom živote hrdila a ešte aj bude hrdiť. 

Aby už viac nemusela tri týždne neprelakovaným nechtom ukazovať na seba a hovoriť: Tak toto som ja, moji milí! Toto dokážem. Aha! Ako prefíkaná opica užívajúca si pozornosť návštevníkov.

Obracia sa jej z toho žalúdok. Už nevie, čo je pravda a čo klam. Naivka. Chce sa jej plakať. Plače. Chce poslať správy, maily, telegramy, chce, aby to všetci už konečne pochopili. Chce uviesť veci na pravú mieru. Chce to urovnať, vysvetliť, opýtať sa: prečo si to myslíš? Chce hystericky kričať: nevidíš, že je to úplne inak? ladne pritom rozhodí rukami.

Šálka sa ukradomky zošuchne zo stola a vriaca tekutina mi oblizne stehná. Nezanadávam. Oproti iným je toto zanedbateľná situácia. Sadnem si a zhlboka vydýchnem.

O čo tu ide? O nič. Ha-ha, počujem v diaľke chrchľavý smiech zenového majstra.

Žiť každodennosť má zmysel samo osebe. Každodennosť je prax života. Niet čo vysvetľovať. Len to žiť. Vodu kázať, vodu piť.

Púšťam skresľujúce pocity a myslím na akrobatku, či sa jej podarilo povzniesť nad vlastnú nezmyselnosť a či to tiež dokáže všetko raz pustiť.

ZMENOU SEBA DOKÁŽEM ZMENIŤ SVET

Sme v tom spolu. Ja s tebou a ty so mnou. Na rôznych fyzických aj psychických úrovniach. Kolektívne aj individuálne. To, čo prežívaš, cítim aj ja. Bolesť, smútok, strach i neistotu. Môj bolestný fyzický stav objíma ten tvoj. Aj keď o tom vôbec nemusíš vedieť. Myslíš si, že si jediný(á). Že to, čo tebou lomcuje, neuchopí nik iný. Nie je to úplne tak.

Prechádza to mnou zo začiatku nebadane. Ako keď v dedinskom rozhlase oznámia výpredaj záclon. Nevenujem tomu pozornosť, podprahovo ma to však ovplyvňuje. Rezonuje vo mne hlas z reproduktora, medzi prstami cítim na dotyk hebkú látku, možno mušelín, a predstavujem si rozmanité vzory, ktorými by záclona mohla byť pretkaná.

Spájam sa s ňou, aj keď ju nikdy nebudem vlastniť. O to viac. Prejavím o ňu úprimný záujem, chcem vedieť, ako sa jej darí, ako sa má, čo ju ťaží, ale nestretneme sa. Nezavesím si ju do obývačky. Neobetujem ju. Stačí mi, že o nej viem.

Je mi zle. Aj jej je. Musím zmeniť postoj. Nie k nej. K sebe. Ak sa zmením ja, zmení sa aj ona. Reťazová reakcia. Vždy sa dá začať len od seba. Článok po článku sa reťaz predlžuje až vytvorí kruh. Je len na mne, či v tom kruhu uvidím záblesk otroctva, reťazami privarený kolobeh života, alebo nádej držať sa pevne za ruky s ostatnými a slobodne zatlieskať, keď sa nejakému hrdinovi podarí z tejto mašinérie vystúpiť.

Otočím uhol pohľadu, bližšie k slnečnému obzoru, premením bezútešné vnímanie svojho života na možnosť o kúsok povyrásť, rozpustím úzkostné zovretie v žalúdku zo situácie, ktorú nedokážem ovplyvniť, ale môžem sa ňou prestať sužovať a trápiť. Konečne urobím to, čo sto rokov odkladám, pozriem sa do zrkadla, pohladím si jemne tvár. Začnem sa rozmaznávať a starať o svoje pravé potreby. V lyžičke vody rozpustím krvácajúce myšlienky a budem pozorovať, čo sa bude diať. Len pozorovať.

Moja priateľka, záclona, ako sa dnes máš?

Pochopenie: Ako jednotlivec nestojím proti svetu, druhým, nie som s nikým v opozícii. Oproti mne nestojí nič, žiadny dav či skupina, dokonca ani moja rodina, s ktorou som momentálne v rozpore. Ja sám som týmto davom. Spoločne tvoríme celok, ktorého sila závisí od jednotlivých článkov. Je prirodzené cítiť ťažobu, keď ju cítia aj druhí. Je výzvou nenechať sa touto ťažobou pohltiť a neprijať ju ako permanentný stav ovládajúci môj život. Keď od základov zmením svoj prístup k sebe, nerobím to kvôli spoločnosti, ale kvôli tomu, že je to nevyhnutné pre zlepšenie môjho fungovania.

Využiť všetku svoju energiu - zhromaždiť ju v sebe na to, aby si dokázal/a nahliadnuť na život z úplne iného uhla.

Úloha: Kedy naposledy si cítil/a, že prežívaš totožné psychické alebo fyzické stavy s ostatnými? Bolo to pre teba príjemné? Ak nie, čo môžeš vo svojom živote zmeniť, aby si negatívne prežívanie skrze seba premenil na stav, v ktorom chceš zotrvať? Aká je tvoja superschopnosť, ktorú môžeš už dnes využiť na zlepšenie vnímania seba i svojho okolia?

MILOVAŤ ZNAMENÁ POROZUMIEŤ

Sedím v koči a píšem list. Mužovi, ktorý ma zranil. Zvyšky atramentu si utieram do zamatových šiat. Na hlave mám svetlý semišový klobúk s pávím okom uprostred. Cítim jeho vôňu, ale neobzriem sa, nezastavím, poháňam kočiša vpred. Viem, že na moju správu už netrpezlivo čaká. Prechádzame cez most, ktorý patrí jemu. Celá táto oblasť mu patrí. Môj lokaj mu list odnesie a ja ho už nikdy v živote neuvidím. Naozaj?

Kríva, zranenie má z vojny alebo z bitky pri Moháči. 1526. List bez mihnutia oka prevezme a odšuchce sa cez kamenný most na druhú stranu. Most přes minulost. Sadne si na studený obrubník svojho paláca a začíta sa do bolestivých riadkov.

Som to ja, kto číta ten list. Aj tá žena v koči, aj tento muž. Zranená aj zraňujúci. Som to jednoducho stále ja. Slzy pomaly rozmáčajú neúhľadné písmo a guča v hrdle mi bráni kričať. Nevôľa ma štípe v krku. Áno, zradil som, sklamal som, nedalo sa inak. Tak rád by som to zmenil. Avšak to, že (ťa) nemilujem, nie je pravda. Viem to. Vieš to?

Máš dcéru. Aj ženy v mojej dedine majú dcéry. Nechcem, aby sa to viac opakovalo. Zradou umrie kúsok môjho pravého ja. Vstanem a rozbehnem sa k prvému domu. Otvorí mi čiperná starena a za ňou stojí celá generácia nádherných matiek a dcér. Ako by túto Bohom pobozkanú dokonalosť, ako by tieto výstavné umelecké diela, mohol niekto niekedy zničiť, ponížiť, odvrhnúť, alebo nebodaj zabiť?

Vzrušene na ne hľadím a ony tými prenikavými očami na mňa.

Matky, starajte sa o svoje dcéry, pekne ich oblečte aj vlásky im začešte, ale hlavne ich vyzbrojte do života sebaúctou a učte ich samostatnosti, nech neostanú napospas vlastnej nesebahodnote, nech milujú svoju dušu i telo natoľko, aby žiadny dravec nikdy neprehrýzol tepnu ich vrúcne bijúceho srdca, nech žijú svoju cestu, tú, ktorú si samy vybrali...

…hlásal dojatý muž, ktorý kedysi zranil ženu, ktorej bol neoddeliteľnou súčasťou.

Boli jedno.   

Pochopenie: Otvorenosť pri zdieľaní života s druhými nám pomáha spoznávať seba a zároveň sa učíme tolerancii k osudom druhých. Je veľmi pravdepodobné, že si aj my raz obujeme topánky toho, koho najviac odsudzujeme. Nie preto, aby sme dostali lekciu, ale preto, aby sme to pochopili. Nie je nutné súhlasiť so všetkým, čo sa okolo nás deje, ale prijatie toho stavu, že to tak je, v nás nevytvára tlak a uľahčí nám to pohyb vo svete, v ktorom momentálne žijeme. Stačí malý krok, urobiť presný opak toho, čo sme zvyknutí robiť celý život. Tam sa začína tá pravá zmena, ktorá dokáže pohnúť horou.

Úloha: Cítiš, že si súčasťou celku alebo máš pocit, že nepatríš nikam a nikto a nič s tebou nesúvisí? Čo by si mohol/a urobiť pre to, aby si sa viac otvoril/a a priblížil/a k druhým? Čo ti bráni uvoľniť sa v sebe?

#môjsen

ODLOŽ SVOJE ILÚZIE

Na obrázku je lotos. Zvláštna to rastlinka. Kvitne v močiaroch a v blate. Tam sa cíti doma. Ale aj napriek tomu, že sa rodí z bahna, nádherne rozkvitne. Lotosové okvetné lístky sa rozvíjajú vrstva po vrstve a odhaľujú stále viac zo svojej vnútornej krásy.

Možno je to odkaz, zbavovať svoj život ilúzií, jednu po druhej. Nechať zažiariť svoju vlastnú podstatu! Odložiť postupne všetky vrstvy svojich mylných presvedčení, úvah o zbytočnostiach, nenaplnených vzťahoch, a premeniť zmätok na zmysel života. Denne byť v súlade so svojím skutočným dokonalým Ja. Dôležité je pochopiť zmätok, v ktorom sa nachádzaš, porozumieť svojmu trápeniu aj strachom.

Vyjasniť zmätok a ukončiť utrpenie, v ktorom sa zmietaš.

Tento proces predstavuje výzvu. Máš sklon lipnúť na ilúziách, ktoré si si vytvoril, v domnienke, že s nimi budeš v bezpečí. V skutočnosti však z Teba robia slepca voči pravej kráse a potenciálu v Tvojom vnútri. Pozri pravde do tváre, zahľaď sa jej do očí, a nedovoľ ilúziám, aby zastreli Tvoj zmysel pre skutočnú krásu v Tebe samom aj v ostatných.

Ďakujem Ti, že sa vydáš na túto jedinečnú cestu spolu so mnou!