PRIJÍMANIE – PREKONANIE POCITU ODDELENOSTI OD OSTATNÝCH

Nie som len človek. Tu a teraz sa prejavujem na fyzickej úrovni v určitej podobe, ale moja podstata, esencia, je večná. V tomto pozemskom združení ma ohraničuje moje telo, prostredie, rodina, kultúra, spoločnosť aj výzvy a strachy, ktorým musím čeliť.

Viem, že sa obohacujeme navzájom a vzniká medzi nami synergia prežitého. Spolupráca, zdieľanie, súčinnosť. Keď sa od seba učíme a inšpirujeme tým, čím si niekto už dávno prešiel. Je v tom sila odovzdávania poznania, múdrosť nepoznaného a následné prijatie zmien, ktoré zveľadia a povznesú náš život. Na jemnohmotnej úrovni sme prepojení rovnocenne. Každý s každým. Prelíname sa. Tam žiadne obmedzenia nie sú, len splynutie.

Nezužujem svoje pole vnímania len na to, čo dokážem polapiť medzi dva prsty. Vidím viac. Chcem. Je to tam. Aj po rokoch rozbaľujem kinderko s obrovskými iskrami v očiach a sliny mi tečú po brade. Vždy sa poteším tej božskej iskre, dokonalosti, ktorá na mňa vybehne. Neostávam pri obale, zdvorilo a ohľaduplne preniknem do vnútra a uctím si jedinečné dary, ktoré ponúka každý z nás. Sme dobrí, správni, kompletní, jedineční. Sme milovaniahodní. Už teraz. Tak, ako sme.

Určite ste už zažili pocit bezpodmienečnej lásky. Mohol to byť okamih, keď ste prvýkrát uvideli svoje dieťa alebo keď ste sa zamilovali. Nech už to bolo čokoľvek, ten pocit si nás získal a táto láska je niečím viac než len obyčajnou spomienkou – tá láska ďalej prebýva v našom vnútri. Je bunkovým odkazom toho, kým sme v skutočnosti.

Bezpodmienečná láska uprednostňuje potreby druhých pred svojimi. Je čisto nesebecká a bezvýhradne pokorná. Nech už vo vonkajšom živote túžite po čomkoľvek, po dokonalom domove, perfektnom partnerovi, novom nablýskanom aute či po ďalšej vzrušujúcej skúsenosti – vždy je to len odraz túžby dostať sa k svojej podstate – túžby po stave bezpodmienečnej lásky. Dokým znova neobjavíme svoju nevinnosť otvoreného srdca, nikdy neprestaneme po týchto veciach, ľuďoch či miestach prahnúť.

Spôsob, akým vidíme druhého človeka, je len súborom našich vlastných projekcií. Neexistuje nikto okrem nás samých, kto by nás potľapkal po ramene zakaždým, keď dokážeme nahliadnuť za oponu vlastných projekcií a ušetriť druhú stranu od stretnutia s niektorým z našich tieňov. Použime svoje vzťahy ako zrkadlo svojej schopnosti milovať. Budeme k tomu potrebovať vytrvalosť, trpezlivosť a súcit ako sami so sebou, tak i s ostatnými. Zíde sa aj liečivá dávka zmyslu pre humor.

Láska k druhému ukazuje našu lásku k samým sebe. A nie je to len vecou najbližších. To, čo robím druhým, robím sám sebe. Preto to tak bolí, keď sme zlí, neprajní, naštvaní, bezohľadní, a vždy to vedie len do slepej uličky sebaobviňovania. Spôsob, akým reagujeme na neprívetivosť toho druhého, ukazuje našu úroveň sebalásky.

❤️Pri zhodnotení každej situácie je potrebné, aby sme činy merali kritériom bezpodmienečnej lásky. Ako by sa zachovala ona?❤️

#unconditional #love
#importance #of #gratitude
#patience
#compassion 
#endurance
#more #than #just #a #man
#splynutie #zdielanie #laska
#communion

alicapolomskaSpôsob, akým vidíme druhého človeka, je len súborom našich vlastných projekcií. Neexistuje nikto okrem nás samých, kto by nás potľapkal po ramene zakaždým, keď dokážeme nahliadnuť za oponu vlastných projekcií a ušetriť druhú stranu od stretnutia s niektorým z našich tieňov. Použime svoje vzťahy ako zrkadlo svojej schopnosti milovať. Budeme k tomu potrebovať vytrvalosť, trpezlivosť a súcit ako sami so sebou, tak i s ostatnými. Zíde sa aj liečivá dávka zmyslu pre humor.

Láska k druhému ukazuje našu lásku k samým sebe. A nie je to len vecou najbližších. To, čo robím druhým, robím sám sebe. Preto to tak bolí, keď sme zlí, neprajní, naštvaní, bezohľadní, a vždy to vedie len do slepej uličky sebaobviňovania. Spôsob, akým reagujeme na neprívetivosť toho druhého, ukazuje našu úroveň sebalásky. Pri zhodnotení každej situácie je potrebné, aby sme činy merali kritériom bezpodmienečnej lásky. Ako by sa zachovala ona?

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *