AKO POMÔCŤ SMÚTIACEMU PRIATEĽOVI

@PLAMIENOK

Priateľstvo je životný poklad. Prehlbuje a upevňuje sa zdieľaním toho, čo žijeme, prijímaním a ponúkaním pomoci. Dávame a dostávame zároveň.

PREDVÍDAJ
Dôveruj vzťahu s Tvojím priateľom a uvedom si túžbu pomôcť. Utrpenie Tvojho priateľa, ktoré vnímaš vyvoláva v Tvojom vnútri množstvo pocitov. Uvedom si, ako tieto pocity prichádzajú a odchádzajú. Uvedom si súvislosti medzi tým, čo prežívaš, čo je pred Tebou a čo Tvoj priateľ potrebuje. Nerozmýšľaj veľmi veľa. Pozorne priateľa počúvaj a ponúkni mu praktickú pomoc. Môžeš tiež priateľa pozvať na prechádzku alebo na kávu, odviezť ho, kam potrebuje, napísať mu zoznam na týždenný nákup, pomôcť mu s administratívou alebo robiť s ním to, čo má rád.
ZOSTAŇ
Akoby si bol veľký strom... Prinášajúci pohodlie, tieň a odpočinok. Neodíď, ale zostaň. Buď starostlivý/á a zdieľaj momenty života. Tvoj priateľ môže potrebovať aj chvíle samoty. Je však dôležité, aby vedel, že Ty si aj vtedy nablízku.
LIST PRIATEĽOVI
Napíš, ako Vaše priateľstvo obohatilo Tvoj život.
POČÚVAJ
Počúvať znamená viac, ako len počuť osobu, ktorá je vedľa Teba. Keď sa navzájom počúvame, sme v hlbokom vzájomnom kontakte. Počúvanie je stav bytia. Srdce, ktoré prijíma to, čo prichádza...
ZVUKY V PRÍRODE
5-minútová meditácia na zlepšenie schopnosti počúvať:
Nájdi si vonku pokojné miesto.
Pohodlne sa usaď.
Zatvor oči.
Dýchaj zhlboka a sústreď sa na zvuky, ktoré Ťa obklopujú.
Myšlienky, ktoré Ti prídu na myseľ, nechaj voľne plynúť a ďalej sa zameraj na zvuky okolo seba.
CHVÍĽA TICHA
Ticho môže byť liečivé. Keď v tichosti sedíme vedľa nášho priateľa, komunikujeme bez slov. Zdieľanie ticha môže byť nepríjemné a prinášať vnútorný nepokoj. Usilujme sa o spoluvytváranie tvorivého ticha, keď sa bolesť zo straty môže znovu premeniť na lásku.
TICHO - SPOJENIE S NAŠOU PODSTATOU
Ticho pomáha aj nášmu životu. Prináša inšpiráciu vyskúšať nové veci, naše vzťahy sa môžu prehĺbiť, jasne si uvedomujeme priority a zmysel života. Počas 30 minút sa naboso prechádzaj po tráve. Všimni si svoj dych, precíť pri chôdzi dotyky so zemou, pozoruj stromy, oblohu a oblaky...
SPOMÍNAJ
Po strate blízkej osoby prežívame prázdnotu. Usilujeme sa uchovať si hodnotu vzťahu cez spomienky, ktoré prichádzajú a odchádzajú, tečú ako voda v rieke. Spomienky Tvojho priateľa môžu byť zahlcujúce, uvedomuješ si, čo mu v živote chýba. Ale môžu prinášať aj pokoj a lásku a pomôcť mu vnímať hlboké tajomstvá života. Bez spomínania nedokážeme smútiť. Potrebujeme svedka, aby sa bolesť zo straty zmiernila. Tvoja prítomnosť je veľmi dôležitá.
BUĎ SÁM SEBOU
V časoch, keď sa obávame neistoty či našej zraniteľnosti, predstierame, že sme silní a všetko máme pod kontrolou. Strácame spontánnosť a autenticitu, ktoré sú pre nášho priateľa zdrojom podpory. Návšteva smútiaceho priateľa je príležitosťou prehĺbiť našu autenticitu a schopnosť byť sám sebou.
SMEJ SA
Možno Ťa prekvapí, že aj v období smútenia sa dokážeme smiať. Smiech sprevádza emočné uvoľnenie, zníženie napätia v tele a pocit vitality. Smiechom nezrádzame toho, koho sme stratili a milovali. Smiech je nákazlivý. Pomáha zmierniť bolesť, cítime v sebe živosť a radosť. Sprevádzanie priateľa, ktorý smúti, je dlhá cesta. Nevyhýbaj sa spontánnym prejavom smiechu, ale ani ich nevyhľadávaj.
3-minútové cvičenie smiechu: Nájdi si tiché miesto a pohodlne sa usaď. Zavri oči, dýchaj zhlboka. Usmej sa a predstav si všetky láskavé a nežné časti Tvojho ja. Po chvíli sa začni smiať. Nechaj Tebou smiech plynúť. Skonči po 3 minútach a uvedom si zmenu svojej nálady ako aj zmeny v Tvojom tele. Cvičenie môžeš vyskúšať sám/sama, ale aj spolu s priateľmi.
MILUJ
Láska nás spája a dáva nám nezávislosť. Láska vytvára život. To, že sprevádzaš smútiaceho priateľa po strate blízkej osoby, vám môže obom pomôcť, aby ste sa stali schopnejšími prijímať a dávať lásku. Príprava na stretnutie, venovanie pozornosti všetkým detailom počas návštevy, počúvanie, chvíle ticha, zdieľanie spomienok a privítanie chvíľ smiechu, sú prejavy lásky. Zamysli sa, čo si dal/a a dostal/a. Cítiš vďačnosť za túto jedinečnú cestu?
UMENIE ŠTEDROSTI
Za čo si v živote vďačný/á?

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *